Projekt budżetu zbyt optymistyczny?

Projekt budżetu zbyt optymistyczny?

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. PAP
- Przedstawione założenia budżetowe to wyraz realizmu i krok we właściwym kierunku (...). Do tych nowych założeń możemy sformułować trzy uwagi: po pierwsze, nadal niektóre założenia wydają się nadmiernie optymistyczne - powiedział zastępca dyrektora generalnego PKPP Lewiatan Jacek Adamski o przyjętym we wtorek wstępnie przez rząd projekcie budżetu państwa na 2013 r.
- Przedstawione założenia budżetowe to wyraz realizmu i krok we właściwym kierunku (...). Do tych nowych założeń możemy sformułować trzy uwagi: po pierwsze, nadal niektóre założenia wydają się nadmiernie optymistyczne. Dotyczy to najbardziej stopy inflacji, ale to jest tradycyjna już "poduszka bezpieczeństwa", założona dla niedoszacowania przyszłych wpływów podatkowych, ale też niestety - prognozowanej stopy wzrostu PKB i jeszcze bardziej sytuacji na rynku pracy. - uważa Adamski.

- Po drugie, można mieć uzasadnione wątpliwości co do kształtowania się przychodów podatkowych w 2013 roku. Prostą konsekwencją nadmiernego optymizmu w ocenie sytuacji na rynku pracy będzie przeszacowanie wpływów szczególnie z podatku VAT i PIT, co zresztą ma miejsce już w 2012 roku - twierdzi.

- Trzecią kwestią jest pytanie o aktualność średniookresowego programu dostosowawczego. Utrzymanie dotychczasowej praktyki zacieśnienia fiskalnego może jeszcze w 2012 roku niebezpiecznie zbliżyć Polskę do znanego z krajów południa Europy korkociągu wzajemnie powiązanych oszczędności i recesji - dodaje.

eb, pap
 0

Czytaj także