Pomajda zmodernizuje rolnictwo (aktl.)

Pomajda zmodernizuje rolnictwo (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wojciech Pomajda, dotychczas dyrektor Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), został prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Poprzedni prezes - Jerzy Miller złożył rezygnację po tym, jak podał się do dymisji b. minister rolnictwa Adam Tański.

Głównym problemem, przed którym stanie nowy prezes Agencji, jest terminowe wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS). Sprawne funkcjonowanie systemu zapewni polskim rolnikom unijne dopłaty bezpośrednie. Na kłopoty z systemem IACS wskazywał zdymisjonowany minister rolnictwa Adam Tański.

Nowy prezes stanie również przed problemem zatrudniania w  Agencji.

Zdymisjonowany prezes Jerzy Miller sygnalizował mediom, że  posiada listę pracowników, których nie powinien zwalniać. O  kłopotach kadrowych sygnalizował również wiceprezes Agencji Jacek Świeżawski, pełniący obowiązki szefa tzw. agencji SAPARD. Podczas obrad sejmowej komisji rolnictwa narzekał, że mogą być problemy z  autoryzacją ponad 4 tys. wniosków o wsparcie inwestycji z programu SAPARD.

W Centrali takimi wnioskami zajmuje się 5 osób. Świeżawski chciał zatrudnienia około 90 osób, ale, jak twierdził, jego propozycje nie zyskały uznania. Mówił wówczas, że Agencja szuka dróg zastępczych i chce stworzyć grupę osób oddelegowanych z innych działów do autoryzacji wniosków.

sg, pap

 0

Czytaj także