Oskarżona: Europa

Oskarżona: Europa

Dodano:   /  Zmieniono: 
USA, Kanada i Argentyna zaskarżyły Unię Europejską do Światowej Organizacji Handlu (WTO) za utrudnienia w wydawaniu zezwoleń na obrót genetycznie modyfikowaną żywnością.
Komisja Europejska określiła ten krok jako "niepotrzebne zażalenie". Według komisarza UE ds. handlu, Pacala Lamy, unijne przepisy w kwestii genetycznie modyfikowanej żywności są "jasne, przejrzyste, rozsądne i niedyskryminujące". Dlatego Bruksela spodziewa się, że WTO potwierdzi stanowisko Unii w tej sprawie.

Skarga amerykańska dotyczy także przyjętych 22 lipca przez ministrów rolnictwa UE dwóch aktów prawnych, umożliwiających dopuszczanie na rynek europejski produktów biotechnologicznych. W założeniu miały one wyjść naprzeciw postulatom USA, jednakże Waszyngton uznał, że zawarty w nich obowiązek bardziej rygorystycznego oznaczania takich produktów stanowi przeszkodę handlową. Według UE, obowiązek ścisłej specyfikacji jest zgodny z regułami WTO, odpowiada też potrzebom europejskich konsumentów, wciąż nieufnych wobec genetycznie modyfikowanej żywności.

Rozpatrzenie podobnej skargi przez ekspertów Światowej Organizacji Handlu zajmuje z reguły rok. W razie pozytywnego werdyktu WTO, kraje skarżące mogą wprowadzić sankcje wobec państwa stosującego bariery handlowe.

em, pap

 0

Czytaj także