Raport GUS: Liczba emerytów spadła o prawie pół miliona w ciągu 5 lat

Raport GUS: Liczba emerytów spadła o prawie pół miliona w ciągu 5 lat

Dodano:   /  Zmieniono: 6
Raport GUS: Liczba emerytów spadła o prawie pół miliona w ciągu 5 lat (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Jak wynika z raportu opublikowanego przez GUS, w trzecim kwartale 2014 r. liczba pracujących wzrosła o 325 tys. przy jednoczesnym spadku bezrobotnych o 288 tys. - w rezultacie, na 1000 pracujących przypada teraz 928 niepracujących. W porównaniu do wcześniejszych lat, ten wynik był o wiele gorszy (w 2013 r. było to 972 niepracujących).
Oprócz tego, z danych wynika, że obniża się w Polsce liczba emerytów i rencistów. W ciągu ostatnich 5 lat ich liczba spadła o prawie pół miliona (dane liczone od marca 2008 r. do czerwca 2014 r.).

W raporcie opublikowano także informacje dotyczące średniej płacy i przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. Co ciekawe, zatrudnienie rośnie w branżach, w których zarabia się poniżej średniej. Przykładowo: Przy produkcji mebli zaobserwowano wzrost zatrudnienia 7,2 proc., przy średniej płacy 3068 zł. A w przypadku branż z wysokimi zarobkami, jak np. górnictwo zatrudnienie maleje (przy średniej płacy 6247 zł, zanotowano tam spadek zatrudnienia o 7,2 proc).

Jedynym wyjątkiem jest branża informatyczna (opisana w raporcie jako "informacja i komunikacja"), gdzie średnio zarabia się 6806 zł i jednocześnie nastąpił tam wzrost zatrudnienia (o 3,4 proc.).

tvn24bis.pl, GUS

 6

Czytaj także