Inwestycje zamiast kieszeni urzędników

Inwestycje zamiast kieszeni urzędników

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wystąpił do Ministra Infrastruktury z  propozycją zamiany opłat za koncesje UMTS na inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną.
Poinformował o tym w komunikacie rzecznik prasowy urzędu Jacek Strzałkowski.

O istnieniu takiej inicjatywy od kilku dni informowały media. Według nich, miałby to być sposób na obniżenie kosztów dostępu do  internetu.

"Reagując na aktualne potrzeby polskiego rynku telekomunikacyjnego Prezes URTiP 3 września 2004 r. wystąpił do  ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego z propozycją podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która stworzyłaby możliwość konwersji rat opłat koncesyjnych operatorów sieci telefonii komórkowej na inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną" -  podano w komunikacie.

Środki pieniężne miałyby zostać przeznaczone na poprawę dostępności usług telekomunikacyjnych na obszarach o małej gęstości zaludnienia, z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do  internetu.

Według URTiP, w projekcie aktu legislacyjnego powinny być regulacje stwarzające operatorom możliwość inwestowania w  infrastrukturę bez oczekiwania na terminy wynikające z zapisów koncesyjnych, sięgające 2022 r. (wpłynięcie ostatniej raty koncesyjnej), a także wskazujące cele realizowane w ramach konwersji, tożsame z zapisami "Strategii informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - e-Polska na lata 2004-2006".

Podobnej konwersji dokonano na podstawie ustawy z 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych. Konwersja opłat koncesyjnych pozwoliła na utrzymanie się na rynku niezależnych operatorów sieci stacjonarnych, istotne wzmocnienie ich pozycji rynkowej i wpłynęła znacząco na rzeczywisty wzrost konkurencyjności - poinformował Strzałkowski.

sg, pap

 0

Czytaj także