Nie tylko embargo na rosyjski węgiel. Senatorowie rozszerzyli zakaz

Nie tylko embargo na rosyjski węgiel. Senatorowie rozszerzyli zakaz

Pociąg z węglem
Pociąg z węglem Źródło: Shutterstock / Vyacheslav Svetlichnyy
Embargo nie tylko na rosyjski węgiel, ale też na gaz LPG – tego oczekują senatorzy. Wprowadzili do projektu ustawy wprowadzającej zakaz importu także dalej idące ograniczenia, którymi teraz zajmie się Sejm.

We wtorek senatorzy pracowali nad ustawą, która wprowadza zakaz importu węgla do Polski z Federacji Rosyjskiej i samozwańczych republik donieckiej i Ługańskiej. Senatorowie chcieliby rozszerzyć zakaz o gaz płynny LPG. Ich propozycja zakłada, żeprzedsiębiorca, który wprowadził lub przemieścił na terytorium Polski gaz płynny LPG, przez 5 lat będzie musiał przechowywać dokumenty, które potwierdzają kraj pochodzenia gazu. Ich przedstawienia będzie mógł zażądać wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej i naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Niezastosowanie się do obowiązku mogłoby skutkować karą w wysokości nawet 10 mln zł. Projekt z poprawkami Senatu ponownie tragi pod obrady Sejmu.

Zakaz importu węgla z Rosji

Zgodnie z przyjętym przepisem, „zakazuje się przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgla objętego pozycją 2701 Wspólnej Taryfy Celnej pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej oraz z niekontrolowanych przez Ukrainę obszarów ukraińskiego obwodu donieckiego i ukraińskiego obwodu ługańskiego”.

W uzasadnieniu wskazywano, że ograniczanie importu węgla z Federacji Rosyjskiej spowoduje zwiększenie wydobycia w Polsce oraz zwiększenie importu z pozostałych kierunków, takich jak: Australia, Kolumbia, Stany Zjednoczone. W uzasadnieniu przypomniano, że polski sektor elektroenergetyczny jest niezależny od dostaw węgla importowanego. Dla pozostałych sektorów gospodarki możliwe jest przekierowanie dostaw na inne kierunki.
Raport Wojna na Ukrainie
Otwórz raport


Polska kupiła od Rosji aż 8 mln ton węgla

W 2021 r. z Rosji do Polski zaimportowano około 8 mln ton węgla energetycznego, co oznacza spadek o 1,1 mln ton w porównaniu z 2020 r. i o 2,5 mln ton mniej w porównaniu do 2019 r. Węgiel z Rosji importowany jest przede wszystkim przez podmioty prywatne. Wykorzystywany jest na zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych, prywatnych przedsiębiorstw (np. zakładów przetwórczych, producentów warzyw itd.) oraz małych ciepłowni. Import węgla energetycznego (w mln t) w 2021 r.: Rosja – 8,03, Kolumbia – 0,6, Kazachstan – 0,51, inne – 0,11, USA – 0,08.

Czytaj też:
Media: Huawei planuje wycofać się z Rosji