Samorządom potrzebna jest aktywność obywateli
Artykuł sponsorowany

Samorządom potrzebna jest aktywność obywateli

Debata "Innowacyjny Samorząd"
Debata "Innowacyjny Samorząd"
Kwintesencją innowacyjnego samorządu jest budżet obywatelski. Dzięki niemu lokalna społeczność nareszcie ma możliwość podejmowania konkretnych decyzji – mówił podczas debaty „Innowacyjny samorząd” Dominik Jaśkowiec, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Zorganizowane w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu spotkanie zapoczątkowało cykl debat o samorządzie poprzedzający XI Forum Regionów w Krynicy (5-7 września 2017 r.).

– Idea budżetu partycypacyjnego polega na tym, że mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły, samorząd je weryfikuje, a później poddawane są one ocenie lokalnej społeczności podczas głosowania. To także przejrzysty proces decyzyjny i skuteczny sposób na edukację mieszkańców w zakresie kompetencji samorządu, wreszcie osłabianie ruchów związanych ze społecznym protestem. To także większa identyfikacja mieszkańców z działaniami lokalnych władz – mówił Jaśkowiec.

Jedną z części spotkania była rozmowa o społeczeństwie obywatelskim, aktywności NGO i formach wsparcia, na jakie ze strony samorządu mogą liczyć organizacje pozarządowe. O tym właśnie Zygmunt Berdychowski rozmawiał z Leszkiem Zegzdą, członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego.

– Stosunek do organizacji pozarządowych to nie jest efemeryda, to podejście długofalowe. Gdybyśmy popatrzyli na ostatnie lata, to co roku zwiększa się kwota przeznaczona na działania organizacji pozarządowych. Mówiąc o roku 2016 przekazaliśmy bezpośrednio do organizacji pozarządowych 26 milionów złotych, rozłożonych na bardzo szeroki wachlarz aktywności. Najwięcej pieniędzy przeznaczyliśmy na szeroko rozumianą kulturę: mecenat Małopolski, ochrona zabytków - to obszary przez nas od lat mocno wspierane – podkreślił Zegzda.

Uczestnicy debaty podkreślali również, że znaczący wkład w innowacyjne działania samorządu ma Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, które zajmuje się wspieraniem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Rafał Solecki, dyrektor Centrum zapewniał, że środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dają samorządom ogromne możliwości w realizowaniu takich przedsięwzięć, jak aktywne centra informacji. – To przede wszystkim konkretna pomoc dla tych, którzy są daleko od rynku pracy i na działalność gospodarczą mogą otrzymać bezzwrotne dotacje. To także możliwość aktywizacji i wsparcie osób niepełnosprawnych oraz kształcenie zawodowe uczniów.

Za flagowy projekt realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Solecki uznał Małopolską Chmurę Edukacyjną. To innowacyjny w skali Europy projekt. Polega on na przeprowadzaniu przez pracowników wyższych uczelni dodatkowych zajęć on-line w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki projektowi w szkołach powstają nowoczesne sale, a uczniowie już w szkołach ponadgimnazjalnych mają możliwość uczestniczenia w akademickich wykładach.

Co z innowacyjnym samorządem ma wspólnego Departament Turystyki i Sportu Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego? Okazuje się, że sporo, ponieważ jego praca opiera się w głównej mierze na aktywności lokalnej społeczności i jej przedsiębiorczości. Mówił o tym szef departamentu Tomasz Urynowicz: – Główną formułą wsparcia samorządów jest pomoc finansowa udzielana gminom. To dotyczy przede wszystkim projektów związanych z zagospodarowaniem czasu dzieci i młodzieży. Szczególnym sukcesem okazał się realizowany w zimie projekt nauki jazdy na nartach pod nazwą „Jeżdżę z głową", skierowany do klas młodszych szkół podstawowych. Jego liderami okazały się gminy subregionu sądeckiego.

– Sądecczyzna jest liderem w pozyskiwaniu środków finansowych na tego typu przedsięwzięcia – podkreślał dyrektor Urynowicz. – Sztandarowe projekty związane z turystyką, jakie udało się zrealizować, to szlak architektury drewnianej i małopolski szlak turystki kolejowej. Jest on wynikiem aktywności nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.

Zadanie publiczne, współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2017".