PGE: Liczy się pracownik
Artykuł sponsorowany

PGE: Liczy się pracownik

wejście do siedziby PGE
wejście do siedziby PGE Źródło:PGE
„Poland’s best employers 2021”, „friendly workplace 2021”, „randstad employer brand”, „pracodawca - organizator bezpiecznej pracy” – to tylko niektóre nagrody, które mają na swoim koncie spółki z grupy PGE w kategorii najlepszy pracodawca w kraju.

Pierwsze miejsce w kategorii branżowej: energetyka i usługi komunalne i 60. w klasyfikacji ogólnej w konkursie „Poland’s Best Employers 2021”, Nagroda Specjalna 2021 „Friendly Workplace”, trzecie miejsce w XXII edycji rankingu „Lista 500” wśród największych pracodawców w Polsce w 2020, nagroda „Randstad Employer Brand” dla najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce w 2020 roku, wyróżnienie w ramach konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca- organizator bezpiecznej pracy” w 2020 roku – w ostatnim czasie spółki z Grupy PGE otrzymały wiele nagród w kategorii najlepszego pracodawcy w naszym kraju. Czemu to zawdzięczają? Na pewno dbałości o zadowolenie i komfort swoich pracowników, co szczególnie sprawdziło się w czasach epidemii COVID-19.

Praca w dobie pandemii

– Zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracowników podczas pandemii ma kluczowe znaczenie dla PGE. W tych trudnych okolicznościach przyjęliśmy aktywne podejście, by ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników, wdrożyliśmy wiele środków oraz stworzyliśmy szereg zasad i narzędzi, które pomagają w walce z COVID-19 – mówi Magdalena Wyrzykowska-Glezner, dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w PGE SA.

O jakie zasady i narzędzia chodzi? Przykładowo: w Grupie PGE jeszcze przed pandemią funkcjonował system zarządzania ciągłością działania, który wymagał jednak dostosowania do specyfiki zagrożenia epidemiologicznego. Został więc skorygowany i uzupełniony o zasady funkcjonowania procesów w warunkach powszechnej pandemii. Zapewniono także niezbędne środki finansowe do walki z epidemią. Na poziomie Centrum Korporacyjnego PGE powołano także centralny sztab kryzysowy (tzw. zespół kryzysowy). Pracę zorganizowano tak, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem z uwzględnieniem wytycznych GIS czy CIOP. Wprowadzono pracę zdalną, rekomendując ograniczenie do niezbędnego minimumbezpośrednich kontaktów i przemieszczania się po budynku biurowym.

Komunikacja menedżerska przeniosła się do wirtualnej rzeczywistości – spotkania odbywają się w formie wideo lub telekonferencji. Wprowadzono zmiany w formalnym obiegu dokumentów, umożliwiając m.in. stosowanie podpisów elektronicznych zamiast standardowych, a także zmiany wielu procesów funkcjonujących do tej pory w systemie SAP. Również w innych spółkach Grupy Kapitałowej dostosowano organizację pracy do epidemii, co było szczególnym wyzwaniem tam, gdzie praca ze względu na jej charakter nie może być wykonywana zdalnie.

Zdrowa komunikacja

Jednym z filarów działalności PGE jest skuteczna komunikacja, dlatego pracownicy są systematycznie informowani o sytuacji epidemicznej za pośrednictwem intranetu, newslettera czy firmowego magazynu „Pod Parasolem”. A na stronie głównej intranetu Grupy PGE powstała zakładka „Koronawirus – informacje”. Z kolei dla pracowników PGE SA została stworzona specjalna strona „Praca zdalna”, na której mogą poznać m.in. dobre praktyki pozwalające zachować dobrą komunikację przy wykorzystaniu narzędzi zdalnych i organizowaniu swojego otoczenia i sposobu pracy w sposób bezpieczny i efektywny. Znajdują się tam również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego trybu pracy.

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych w całej siedzibie firmy rozwieszono plakaty oraz naklejki, które przypominają pracownikom o odpowiedzialnym zachowaniu, trzymaniu dystansu społecznego, a także częstym myciu i dezynfekowaniu rąk.

– Zdrowie i bezpieczeństwo Pracowników PGE to nasze priorytety. Na początku października ub.r. rozpoczęliśmy akcję informacyjną promującą zdrowy tryb życia oraz opisującą najlepsze metody wzmocnienia odporności organizmu i ochrony przed infekcjami. I tak: w siedzibie PGE SA została zorganizowana akcja szczepień przeciwko grypie. Zakupiono także specjalistyczny sprzęt: koncentratory tlenu i pulsoksymetry – które, w razie potrzeby, pracownicy mogą bezpłatnie wypożyczyć – opowiada Magdalena Wyrzykowska- Glezner.

Praca zdalna

Wszędzie tam, gdzie pozwalają na to okoliczności, pracownicy Grupy PGE mogą pracować zdalnie lub rotacyjnie. Ponadto umożliwiono im wypożyczenie na czas pracy zdalnej niezbędnych sprzętów, by praca w domu była równie komfortowa co w biurze (jak krzesła, monitory, itp.). Wszystkie szkolenia w firmie zostały przeniesione na platformy on-line, a w rekrutacji wykorzystywane są narzędzia do zdalnych rozmów z kandydatami.

– Ustanowiliśmy specjalne wytyczne zawierające sformalizowane zasady oraz rekomendacje dotyczące bezpiecznej pracy w biurze podczas pandemii. Jest to usystematyzowany zbiór przekazywanych wcześniej reguł, których ważnym elementem jest prowadzenie przez naszych pracowników dzienników kontaktów – mówi Magdalena Wyrzykowska-Glezner.

Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych wszystkie osoby wchodzące do siedziby PGE mają mierzoną temperaturę za pomocą urządzeń bezdotykowych. Zakupiono i od początku monitorowany jest zapas środków ochrony osobistej – w tym maseczek wielorazowych, które wręczono pracownikom. Dodatkowo każdy sekretariat w PGE wyposażono w środki ochrony osobistej. Na wyposażeniu recepcji i kancelarii znajdują się także lampy UV do dezynfekcji korespondencji przychodzącej oraz pleksi chroniące pracowników.

Dobre samopoczucie w pandemii

Pandemia i związana z tym konieczność izolacji to dla wielu osób powód do frustracji i złego samopoczucia psychicznego. Dlatego Grupa PGE postanowiła zadbać o komfort psychiczny pracowników, zapewniając im możliwość skorzystania ze specjalnej linii oferującej wsparcie psychologiczne. Chętni pracownicy mogli także uczestniczyć w szkoleniach on-line z psychologiem, w trakcie których dowiadywali się, jak zarządzać stresem i emocjami w czasach kryzysu i gwałtownych zmian. Natomiast z myślą o menedżerachach opracowano zestaw Dobrych Praktyk Menedżerskich z przykładami i radami, jak przenieść narzędzia menedżerskie do świata on-line. W tym celu zorganizowano cykliczne szkolenia „Menedżer w trudnych czasach”, dotyczące m.in. zarządzania zespołem rozproszonym, komunikowania się z pracownikami zdalnie czy radzenia sobie ze stresem.

Wolontariat w trudnych czasach

– W PGE zdajemy sobie sprawę, że okres pandemii jest czasem trudnym dla każdego. Dlatego też zaangażowaliśmy się w akcje społeczne, których głównym celem była pomoc innym. Zorganizowany wolontariat pracowniczy, w którym w szczytowym momencie działało 52 wolontariuszy, opiekował się m.in. dwanaściorgiem powstańców i seniorów. Wolontariusze pomagali w robieniu zakupów spożywczych oraz leków, w transporcie na wizyty u lekarzy, w gotowaniu, dostarczaniu obiadów – i co bardzo ważne w czasach izolacji społecznej – rozmawiali z potrzebującymi – mówi Magdalena Wyrzykowska – Glezner.

Czytaj też:
Ranking „Wprost”: 50 najlepszych pracodawców w Polsce. Gdzie pracuje nam się najlepiej

Artykuł został opublikowany w 17/2021 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.