Program Inwestycji Strategicznych. Autobusy, kanalizacja, może rewitalizacja. Co sfinansuje Polski Ład?

Program Inwestycji Strategicznych. Autobusy, kanalizacja, może rewitalizacja. Co sfinansuje Polski Ład?

Warszawskie tramwaje
Warszawskie tramwaje / Źródło: pixabay/Caranfinwen
Gospodarka wodna, cyfryzacja usług komunalnych, rozbudowa infrastruktury drogowej – to przykładowe cele, na które samorządy mogą pozyskiwać pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych.

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił w piątek nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Samorządy mogą się starać o bezzwrotne dofinansowanie nawet do 95 proc. inwestycji.

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) mogą składać wnioski o dofinansowanie w 35 obszarach inwestycyjnych, które mieszczą się w czterech priorytetach o różnej wadze.

Obszary, w których samorządy mogą starać się o dofinansowanie

 • priorytet 1:
  • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej
  • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni
  • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego
  • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego
  • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja
  • odnawialne źródła energii
 • priorytet 2:
  • tabor z napędem zeroemisyjnym
  • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego
  • budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej
  • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej
  • cyfryzacja usług publicznych i komunalnych
  • poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych
  • innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce
  • rewitalizacja obszarów miejskich
  • budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej
  • budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej
 • priorytet 3:
  • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej
  • budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni
  • budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej
  • budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego
  • tabor transportu kolejowego
  • tabor transportu tramwajowego
  • tabor z napędem niskoemisyjnym
  • budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej
  • gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie
  • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego
  • budowa i modernizacja infrastruktury społecznej
  • budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej
  • rewitalizacja obszarów i/ lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych
 • priorytet 4:
  • tabor zbiorowego transportu drogowego
  • tabor zbiorowego transportu wodnego
  • budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej
  • budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości
  • budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych
  • inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Inwestycja może być zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru.

Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałe zasady

Jeżeli już po przyznaniu promesy wzrosną koszty realizacji inwestycji - na przykład z powodu wydatków nieprzewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, to będzie musiała pokryć je sama. Dofinansowanie z programu udzielane jest na poziomie nie wyższym niż określony w promesie finansowania inwestycji ze środków programu. Środki z programu nie mogą zostać wykorzystane na refinansowanie już rozpoczętych inwestycji, lecz zupełnie nowe projekty.

Czytaj też:
Morawiecki zapowiedział start funduszu Polski Ład. „Rewolucyjna zmiana”

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także