Kim jest emitent obligacji? Czym się zajmuje?

Kim jest emitent obligacji? Czym się zajmuje?

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo FinansówŹródło:Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / Adam-dalekie-pole

Rynek finansowy w dzisiejszych czasach stale się rozwija i powoduje, że inwestowanie przybiera wiele różnych form. Osoba pełniąca stanowisko emitenta obligacji i akcji ma bardzo ważne zadanie, gdyż odpowiada jako wystawca papieru wartościowego oraz wypłacenie zysków obligatariuszowi. Na emitencie obligacji ciąży też wiele innych obowiązków, o jakich warto wiedzieć. Chcesz poznać szczegóły pracy i funkcji emitenta obligacji? W takim razie sprawdź poniższy artykuł, a dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze.

Emitent obligacji – kto to jest? i czym się zajmuje?

Emitent obligacji to osoba, która zarządza papierami wartościowymi przeznaczonymi do inwestowania. Obligatariusz ma prawo do wypłaty należnych mu środków po dokonaniu wcześniejszej inwestycji, natomiast emitent obligacji odpowiada za zrealizowanie takiej wypłaty. Warto też wiedzieć, że z definicji wynika, iż emitent wystawia papier wartościowy, który ma charakter dłużny. Co ciekawe, odpowiada on za papiery wartościowe i wypłatę świadczeń własnym majątkiem, co gwarantują zapisy zawarte w obligacjach. Niektóre papiery wartościowe mają jednak dodatkowe zabezpieczenia, co jest dużym plusem dla osoby podejmującej się takiej inwestycji.

Na ogół emitent wystawia papiery wartościowe na określone cele. Najczęściej jest to pozyskiwanie środków finansowych dla przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż obligacji, która odbywa się na dwa sposoby, a mianowicie:

 • emisja własna, czyli samodzielna,
 • emisja obca, czyli za pośrednictwem instytucji finansowej.

Warto też dodać, że emitent ma szereg innych obowiązków. Oprócz spłaty zobowiązań związanych ze sprzedażą obligacji musi także informować osoby zainteresowane inwestycją oraz sporządzać raporty dotyczące kondycji finansowej firmy emitującej obligacje. Jego zadaniem jest prowadzenie dokumentacji tak, aby była zrozumiała dla każdego, a na jej podstawie dało się dokonać analizy ryzyka inwestycyjnego.

Teraz już wiesz czym zajmuje się emitent obligacji oraz kim jest obligatariusz, czyli po prostu inwestor. Ten kupuje obligacje, a następnie czeka na wyznaczony termin zapadalności ich zwrotu. Dzięki temu przedsiębiorstwo emitujące obligacje ma szansę utrzymać się na rynku, a inwestorzy mogą wypracowywać realne zyski poprzez poczynione inwestycje.

Rodzaje obligacji, jakimi zajmuje się emitent

Emitent to osoba zajmująca poważne stanowisko, które polega na zarządzaniu obligacjami i realizowaniu wypłat na rzecz obligatariuszy. Obligacje, jakimi zajmują się emitenci to głównie:

 • obligacje skarbowe – detaliczne i hurtowe,
 • obligacje komunalne,
 • obligacje podmiotów prawnych,
 • obligacje krótkoterminowe i długoterminowe,
 • obligacje krajowe i zagraniczne,
 • obligacje imienne i na okaziciela,
 • obligacje o stałym lub zmiennym oprocentowaniu.

Można śmiało powiedzieć, że emitent zarządza każdym typem obligacji, jaki jest znany na rynku finansowym w Polsce. Warto też nadmienić, że obligacje skarbowe muszą zostać przeznaczone na obniżenie ewentualnego deficytu budżetowego w kraju. Przedsiębiorstwo emitujące obligacje np. korporacyjne jest zobowiązane takimi samymi przepisami, jak inne instytucje, ale ma większe szanse na wypracowanie realnych zysków.

Dodatkowe obowiązki emitenta – co warto wiedzieć w tej kwestii?

Emitent ma też szereg innych obowiązków, które musi spełniać. Do obowiązków osoby pełniącej tę funkcję zaliczamy także organizowanie zgromadzenia obligatariuszy w razie pojawiania się takowego żądania z jednej ze stron transakcji. Warto też dodać, że jako emitent masz prawo żądać pisemnego wniosku obligatariusza wraz z uzasadnieniem chęci zorganizowania spotkania. Główne powody, to chęć ustalenia warunków zabezpieczenia obligacji lub sposobu wypłaty świadczeń wraz z ich terminami. Co ciekawe, kolejny obowiązek emitenta, to ponoszenie kosztów związanych ze zwołaniem każdorazowego spotkania lub zgromadzenia.

Od 2019 roku w Polsce obowiązuje nowa ustawa dotycząca obligacji. Według tych przepisów obligacje muszą być wystawiane w formie dokumentów – dla papierów wartościowych. Emitent ma więc prawo rejestrować wszelkie obligacje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Konieczna w tym przypadku jest także umowa z agentem emisji, a więc osobą reprezentującą interesy firmy inwestycyjnej. Dzięki temu ta może prowadzić w imieniu emitenta rachunki papierów wartościowych lub działać bezpośrednio z bankiem powierniczym.

Czytaj też:
Sprzedaż obligacji przed terminem wykupu – jak to zrobić?

Kto może zostać emitentem obligacji?

Zastanawiasz się, kto może zostać emitentem obligacji i w jaki sposób? Jest to możliwe na kilka sposobów. Emitentem może zostać przede wszystkim podmiot, który gwarantuje swoim majątkiem wypełnienie zobowiązania obligacyjnego. Warto też dodać, że musi on przedstawić dodatkowe zabezpieczenia (opcjonalnie) w postaci hipoteki lub innej gwarancji. Na ogół emitentem może zostać:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • samorząd,
 • instytucja finansowa,
 • Skarb Państwa,
 • przedsiębiorca – mały i międzynarodowy,
 • bank państwowy.

Istotną informacją jest też fakt, iż emitent akcji i obligacji nie będący spółką zarejestrowaną w Polsce musi działać pod określoną formą prawną, która jest odpowiednikiem spółki akcyjnej w kraju.

Dlaczego warto zdecydować się na emisję papierów wartościowych w formie obligacji?

Jest wiele powodów, dla których warto zostać emitentem obligacji w Polsce. Dzięki temu możesz w łatwy sposób pozyskać zewnętrzny kapitał, który pozwala na inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa lub po prostu jego utrzymanie na rynku. Emitując akcje lub obligacje, możesz zdobyć środki na poziomie nawet do kilku milionów złotych. Jest to więc doskonała opcja, aby sprawić, że firma rozwinie skrzydła i zacznie zarabiać pokaźne pieniądze. Emisja papierów wartościowych pozwala także na spore ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i nie tylko. Dodatkowe aspekty, które zachęcają wielu przedsiębiorców (i nie tylko) do emisji obligacji, to:

 • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie rozpoznawalności marki,
 • uporządkowanie struktury organizacyjnej,
 • zdobycie nowej wyceny rynkowej dla przedsiębiorstwa,
 • wzrost wiarygodności spółki w oczach przyszłych konsumentów oraz ewentualnych inwestorów.

Jak widzisz, jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na emisję obligacji i akcji. To przede wszystkim dobra forma lokowania swoich środków, a dla przedsiębiorców i innych emitentów – szansa na zdobycie dodatkowych środków potrzebnych do dalszego prowadzenia działalności na rynku. Wiele korporacji międzynarodowych decyduje się na emisję obligacji w formie papierów wartościowych właśnie po to, aby stworzyć stabilną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, a tym samym wypracować większe zyski po pewnym czasie.

Czy warto zostać emitentem obligacji?

Na emitencie obligacji spoczywa wiele obowiązków – szczególnie tych dotyczących formalności urzędowych oraz finansów. Warto mieć to na uwadze przed podjęciem decyzji o emisji swoich akcji lub obligacji na rynku. Te najczęściej cechują się sporym poziomem bezpieczeństwa ze względu na wymagane zabezpieczenia wypłacalności przedsiębiorstwa na rzecz obligatariuszy. Wiedząc już, kim jest emitent i obligatariusz, możesz podjąć właściwą decyzję i zainteresować się inwestowaniem w akcje, obligacje czy inne papiery wartościowe.

Czytaj też:
Obligacje skarbowe – czym są?

Autor:
Źródło: WPROST.pl