Czy premia wlicza się do emerytury? Sprawdzamy, czy można ją doliczyć

Czy premia wlicza się do emerytury? Sprawdzamy, czy można ją doliczyć

Wiek emerytalny
Wiek emerytalny Źródło: Shutterstock
Wysokość emerytury jest uzależniona od wielu czynników. Czy osoby, które otrzymują premię uznaniową, mogą wliczać ją na poczet przyszłej emerytury?

Podstawa wymiaru emerytury zależy nie tylko od wysokości zarobków i stażu pracy, ale i od wysokości kwoty bazowej. Czy przyszły emeryt może doliczyć do emerytury premie uznaniowe otrzymywane od swojego pracodawcy? To może być ważna kwestia przy wybieraniu lat kalendarzowych do wyliczenia emerytury, bo w niektórych zakładach pracy takie premie przyznawane są często.

Co wlicza się do emerytury?

Wysokość emerytury obliczana jest na podstawie kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez przyszłego emeryta z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o emeryturę.

Przy ustalaniu kolejnych 10 lat kalendarzowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględni wyłącznie lata kalendarzowe następujące bezpośrednio po sobie. Jeżeli w jakimś roku dana osoba nie pracowała i nie osiągała dochodów, ten rok również zostanie zaliczony na poczet emerytury. Może to obniżyć wymiar świadczenia.

Co się dzieje w sytuacji, w której nie możemy uwiarygodnić zarobków?

Zdarza się, że osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie może uzasadnić wysokości swoich zarobków. W takiej sytuacji trzeba udokumentować, że w danym okresie przyszły emeryt był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a ZUS uzna ten fakt. Wtedy przyjmuje, że dana osoba uzyskiwała świadczenie minimalne za wykonywaną pracę.

Czy premia nagrodowa wlicza się do emerytury?

Premia uznaniowa albo nagrodowa, wypłacana osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, podlega oskładkowaniu. To oznacza, że wlicza się na poczet przyszłej emerytury. Premia uznaniowa może być przyznana za dodatkową pracę lub za jej bardzo dobre wyniki.

Czytaj też:
Możesz zwiększyć swoją emeryturę. Wystarczy złożyć dodatkowe dokumenty
Czytaj też:
Politycy nie mówią tego głośno, ale wiek emerytalny trzeba będzie podnieść. Dla kobiet to nie będą kosmetyczne zmiany