Elektroniczne L4 nie dotarło do pracodawcy — co robić?

Elektroniczne L4 nie dotarło do pracodawcy — co robić?

Pacjent u lekarza
Pacjent u lekarza Źródło: Shutterstock / Andrei_R
Od 1 grudnia 2018 roku elektroniczne L4 zastąpiło zwolnienia lekarskie wystawiane w tradycyjnej, papierowej formie. Jest to oszczędność czasu, ale również zwolnienie pracownika z odpowiedzialności przekazywania dokumentu do zatrudniającego. Co trzeba zrobić, jeśli jednak elektroniczne L4 nie dotrze do pracodawcy, np. z przyczyn technicznych?

Jak wygląda i działa elektroniczne L4?

L4 to popularna, zwyczajowa nazwa zwolnienia lekarskiego, czyli dokumentu przeznaczonego dla pracodawcy, a wystawianego przez lekarza w sytuacji choroby lub urazu i wynikającej z tego niezdolności do podejmowania pracy przez pracownika. L4 ma zastosowanie również w sytuacji, kiedy zatrudniony musi opiekować się chorym dzieckiem.

Zwolnienie lekarskie jest dokumentem, który usprawiedliwia nieobecność pracownika w pracy i uprawnia go do uzyskania świadczenia chorobowego (80% stawki wynagrodzenia, 100% w przypadku kobiet w ciąży). Aktem prawnym regulującym działanie L4 jest Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Od 1 grudnia 2018 roku L4 jest wystawiane tylko w sposób elektroniczny. Funkcjonuje pod nazwami elektroniczne L4, e-zwolnienie albo e-ZLA. Aby wygenerować ten dokument, lekarz może spytać pacjenta wyłącznie o numer pesel. Po jego uzyskaniu wszelkie inne informacje, takie jak np. nazwa pracodawcy, pobierane są automatycznie z systemu.

Zawsze warto jednak upewnić się, czy elektroniczna baza zawiera nasz aktualny adres zamieszkania.Powinien być on wskazany w e-zwolnieniu. Dbanie o jego aktualność leży w interesie pracownika udającego się na L4, który powinien np. leżeć w łóżku, ponieważ, w przypadku kontroli urzędników ZUS, muszą oni mieć możliwość udać się pod właściwy adres.

Lekarz podpisuje elektroniczne L4 podpisem zaufanym lub kwalifikowanym i przesyła je bezpośrednio do systemu ZUS oraz na Profil Platformy Usług Elektronicznych pracownika. Dzięki temu pracownik może sprawdzić swoje elektroniczne L4 logując się do systemu PUE. Może jednak tylko podejrzeć dokument, bo jego wersja figurująca na profilu pracownika nie zawiera pieczątki lekarza, a tym samym wydruk takiego dokumentu nosi wartość wyłącznie informacyjną, niewiążącą.

Dzięki elektronicznej drodze generowania i przesyłania zwolnień lekarskich pracownik zwolniony jest z obowiązku dostarczenia dokumentu samodzielnie do pracodawcy(albo ZUS-u w przypadku prowadzących własną działalność gospodarczą) w ciągu 7 dni od jego wystawienia, tak jak miało to miejsce przed 1 grudnia 2018 roku. Elektroniczne L4 trafia do pracodawcy za pośrednictwem ZUS-u, który otrzymał je od lekarza — zatrudniający widzi je na swoim profilu PUE.

Elektroniczne L4 nie dotarło do pracodawcy — kto ponosi odpowiedzialność?

Choć jest to rzadkością, istnieje kilka sytuacji, w których dostarczenie elektronicznego L4 do pracodawcy może okazać się niemożliwe.

1.Pracodawca nie posiada profilu w systemie PUE.

Pracodawca nie musi posiadać własnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych, jeśli zatrudnia do 5 osób.Tylko w takim przypadku jest to dopuszczalne. Wówczas ZUS nie ma możliwości przesłania e-zwolnienia i pracownik musi otrzymać od lekarza L4 w formie papierowej. Musi również dostarczyć je pracodawcy osobiście w ciągu 7 dni od wystawienia dokumentu.To jedyna sytuacja, w której to pracownik jest odpowiedzialny za przekazanie zwolnienia lekarskiego zatrudniającemu.

Co istotne, nie trzeba posiadać wiedzy o tym, czy nasz pracodawca figuruje w systemie PUE. Jeśli nie posiada tam swojego profilu, lekarz dowie się o tym automatycznie przy próbie uzyskania elektronicznego L4 – system sam go o tym poinformuje.

2. Problemy z połączeniem z siecią Internetową, awaria systemu PUE albo inne problemy techniczne.

Jeśli podczas wizyty lekarskiej, medyk nie może wystawić e-zwolnienia z powodu problemów technicznych, to jest zobowiązany do wręczenia pacjentowi L4 w formie papierowej. W takiej sytuacji pracownik nie ma jednak obowiązku dostarczenia dokumentu pracodawcy i zachowania terminu 7 dni. Odpowiedzialność ciąży na lekarzu, który powinien ponowić próbę przesłania e-zwolnienia do ZUS-u w ciągu 3 dni. Lekarz odpowiada za skuteczne dostarczenie elektronicznego L4 do ZUS-u, a ZUS za przesłanie go pracodawcy.

Czytaj też:
L4 podczas teleporady jednak nielegalne? ZUS zapowiada kontrole

Autor:
Źródło: WPROST.pl