Brak zwrotu podatku – co robić? Ile się czeka na zwrot podatku?

Brak zwrotu podatku – co robić? Ile się czeka na zwrot podatku?

Podatki
Podatki / Źródło: Fotolia / whitelook

Każdy podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji PIT, w której należy rozliczyć się za miniony rok podatkowy. Konieczne jest dotrzymanie terminu, który ustalony jest zarówno w przypadku rozliczenia, jak i wypłaty zwrotu podatku przez urząd skarbowy. Ile się czeka na zwrot podatku i co zrobić w sytuacji, gdy skarbówka nie wypłaciła należności? Jakie kroki należy podjąć? Gdzie się zwrócić o pomoc?

Deklaracja PIT – co to jest?

Deklaracja PIT to dokument składany do urzędu skarbowego. Jego celem jest przedstawienie informacji dotyczących wysokości i rodzaju wygenerowanych przychodów w każdym roku podatkowym. PIT (ang. Personal Income Tax) to podatek dochodowy od osób fizycznych, który może być pobierany zarówno od polskich rezydentów podatkowych, jak i osób nieposiadających polskiej rezydencji podatkowej.

W języku potocznym słowem PIT określa się deklarację podatkową, którą każdego roku należy złożyć do urzędu skarbowego. Jest to dokument urzędowy, który stanowi podstawę zapłaty podatku w określonej wysokości. Zawiera wszelkie informacje dotyczące przychodów, zaliczek, dochodu, kosztów, odliczeń i ulg oraz form i metod opodatkowania, z których podatnik skorzystał w danym roku podatkowym.

Kiedy i jak złożyć deklarację PIT?

Zasady dotyczące obowiązku zeznania podatkowego reguluje ustawa o PIT. W art. 45 ust. 1 znajduje się informacja, iż termin składania rozliczenia obowiązuje od dnia 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Należy więc rozliczyć podatki maksymalnie do końca kwietnia każdego roku. Zdarzają się jednak sytuacje, w których Ministerstwo Finansów może wydłużyć ten termin.

Formularze PIT przekazywane są podatnikom przez pracodawców, którzy mają obowiązek je rozliczyć, składając stosowną deklarację. Można ją złożyć osobiście we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym lub przez internet, wypełniając formularz online, np. logując się do e-Urzędu Skarbowego za pomocą Profilu Zaufanego. Elektroniczne złożenie deklaracji ma wiele plusów, a głównym z nich jest automatyczne wyliczanie pól przez program.

Ile się czeka na zwrot podatku?

Rozliczając podatki, należy się spodziewać jednej z trzech sytuacji – zwrotu podatku, konieczności dopłaty lub braku dopłaty bądź zwrotu należności. Konieczność dopłaty podatku dochodowego za ubiegły rok ma miejsce wtedy, gdy wysokość zaliczek zapłaconych w ubiegłym roku podatkowym była zbyt niska, niż finalna kwota podatku należna do zapłacenia. Jeśli nastąpi odwrotna sytuacja i okaże się, że podatnik zapłacił więcej zaliczek niż należnego podatku, nastąpi zwrot podatku. Ile się czeka na zwrot podatku?

Urząd skarbowy ma określony termin na zwrot należności – wynosi on maksymalnie 3 miesiące od dnia wysłania rozliczenia przez podatnika. Są jednak od tego wyjątki. Termin może ulec wydłużeniu, jeśli w deklaracji PIT pojawił się błąd w zeznaniu i konieczne będzie dokonanie korekty zeznania. Wówczas urząd skarbowy ma kolejne 2 miesiące na wypłatę podatku, licząc od dnia złożenia korekty, lecz nie może on wynosić mniej niż 3 miesiące od dnia wysłania deklaracji. Najdłuższy możliwy okres zwrotu podatku wynosi więc 5 miesięcy.

Standardowe maksymalne terminy zwrotu podatku wyglądają następująco:

  • 3 miesiące – maksymalny okres otrzymania zwrotu podatku na konto bankowe lub za pośrednictwem poczty (jeśli nie było konieczności dokonania korekty),
  • 45 dni – okres zwrotu podatku dla podatników rozliczających się przez internet,
  • 30 dni – okres zwrotu podatku dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Zwrot podatku dokonywany jest przelewem na konto bankowe podatnika. Jeśli ten nie posiada swojego rachunku bankowego, urząd skarbowy wysyła środki pocztą, lecz zostają one pomniejszone o koszty usługi przekazu pocztowego.

Brak zwrotu podatku – jakie mogą być przyczyny?

Jeśli w wymienionych powyżej terminach, liczonych od dnia wysłania deklaracji PIT, nie otrzymałeś swoich należności, warto sprawdzić, jakie mogą być tego powody. Najczęściej zalicza się do nich:

  • podanie błędnego numeru konta bankowego – wpisanie choć jednej błędnej cyfry w 26-cyfrowym numerze rachunku bankowego sprawi, że środki mogą trafić na konto osoby trzeciej lub np. na Twój stary rachunek. Jest to jednak rzadko spotykane, bowiem urzędy skarbowe automatycznie pobierają numery rachunków podatnika z formularza ZAP-3 lub z CEIDG w przypadku przedsiębiorców.
  • nadpłata podatku została przeznaczona na inne cele – jeśli zalegałeś z zapłatą podatku w poprzednich latach lub masz na swoim koncie niezapłacone mandaty, fiskus może przeznaczyć nadwyżkę podatku na uregulowanie zaległości. Ma jednak obowiązek poinformowania Cię o tym fakcie listownie.
  • nadpłata była niższa lub równa 8,70 zł – fiskus nie zwraca nadpłaty podatku do wysokości tej kwoty,
  • brak informacji o otrzymaniu środków pocztą – w przypadku braku konta bankowego, urząd skarbowy wysyła zwrot podatku pocztą. Jak powszechnie wiadomo, poczta nie zawsze działa terminowo, a w przypadku nieobecności adresata, listonosz pozostawia w skrzynce awizo. Być może awizo nie zostało w Twojej skrzynce, dlatego nie zostałeś poinformowany o możliwości odbioru gotówki na poczcie.

Co robić, jeśli nie otrzymałem zwrotu podatku?

W sytuacji, gdy żaden z powyższych powodów nie miał miejsca, pozostaje kontakt z urzędem skarbowym. Możesz zgłosić się osobiście, udając się do urzędu lub zadzwonić na infolinię. Jeśli urzędnik nie będzie w stanie wyjaśnić, dlaczego zwrot podatku nie pojawił się jeszcze na Twoim koncie bankowym, konieczne będzie złożenie ponaglenia do Dyrektora Izby Skarbowej, czyli organu podatkowego wyższego stopnia. Wówczas sprawa zostanie odpowiednio zbadana i zostanie wydany nakaz zwrotu podatku.

Jeśli jednak ponaglenie nie odniesie skutku, ostatnim wyjściem jest skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co jednak skutkuje wszczęciem kontroli w firmie w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Nie złożyłem deklaracji PIT – czy otrzymam zwrot podatku?

Zdarzają się chwile roztargnienia i zapominalstwa, zwłaszcza, gdy rozliczenie podatku zostawia się na ostatnią chwilę, a termin złożenia deklaracji minął. W przypadku niezłożenia deklaracji na czas, wciąż można liczyć na zwrot podatku. Dlaczego tak jest? Bowiem, gdy zdarzy się, że nie zaakceptujesz formularza podatkowego online lub nie złożysz deklaracji PIT w urzędzie skarbowym na czas, nastąpi automatyczne zaakceptowanie rozliczenia przez system. Dzieje się to w ostatni możliwy dzień składania rozliczenia.

Taki obrót sprawy skutkuje tym, że PIT zostanie złożony w wymaganym terminie, a więc możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku. Wówczas obowiązują takie same terminy, jak w przypadku złożenia zeznania przez podatników, tzn. urząd ma maksymalnie 90 dni od dnia akceptacji wniosku na zwrot należności, co oznacza, że środki trafią na konto do 31 lipca.

Czytaj też:
Dostałeś e-maila o zwrocie podatku? To mogą być oszuści

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także