Kredyt inwestycyjny – czym jest i jak go pozyskać?

Kredyt inwestycyjny – czym jest i jak go pozyskać?

Spłata kredytu
Spłata kredytu Źródło: Materiały prasowe
Na rynku usług finansowych istnieje kilka możliwości pozyskania dodatkowych środków na rozwój firmy. Jedną z nich jest zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego.

W dzisiejszych czasach niewiele jest przedsiębiorstw, które nie korzystają z finansowania zewnętrznego w postaci kredytów lub pożyczek. Okres pandemii, jak również rosnąca aktualnie bardzo mocno inflacja, nie sprzyjają poprawie sytuacji finansowej większości firm. Finansowanie rozwoju firmy jedynie przy pomocy środków własnych i wypracowanego zysku może być zatem ograniczone lub po prostu niemożliwe. Z tego powodu właściciele różnego rodzaju biznesów, aby móc rozwijać swoje firmy i dzięki temu zwiększyć zyski, poszukują najkorzystniejszych form pozyskania pieniędzy na realizację inwestycji. Zwłaszcza jeśli muszą szybko reagować na nowe trendy w swojej branży lub zmiany technologiczne, bo jak wiadomo – konkurencja nie śpi. Dlatego wiedza na temat dostępnej oferty produktów bankowych może okazać się bardzo pomocna dla każdego przedsiębiorcy.

Kredyt inwestycyjny – co to jest?

Kredyt inwestycyjny to kredyt udzielany przez bank w celu finansowania realizowanych przez właściciela firmy (kredytobiorcę) przedsięwzięć. Celem inwestycji może być odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, tj. sfinansowanie budowy lub zakupu nieruchomości komercyjnych na rynku pierwotnym oraz wtórnym, jak również zakup sprzętu, maszyn, komputerów, samochodów osobowych i dostawczych czy paneli fotowoltaicznych. Pozyskane środki inwestycyjne mogą być także przeznaczone na zakup wartości niematerialnych oraz prawnych (licencje, patenty, know-how), lub nabycie udziałów w innych przedsiębiorstwach czy długoterminowych papierów wartościowych. Dodatkowo przy jego pomocy można refinansować inny, zaciągnięty wcześniej kredyt inwestycyjny oraz poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne.

Jakie są warunki uzyskania kredytu inwestycyjnego?

W pierwszej kolejności osoba zamierzająca uzyskać kredyt inwestycyjny musi prowadzić działalność gospodarczą. Cały proces ubiegania się o kredyt inwestycyjny jest dość skomplikowany i czasochłonny. Jest to spowodowane szeregiem warunków, które kredytobiorca musi spełnić, aby uzyskać dofinansowanie. W procesie ubiegania się o tego rodzaju kredyt przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia bankowi (kredytodawcy) kilku kluczowych dokumentów, takich jak:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innych dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności,
  • sprawozdanie finansowe oraz wyciąg z rachunków firmy,
  • zaświadczenie o posiadanym wkładzie własnym,
  • szczegółowy biznesplan.

Wyżej wymienione dokumenty mają na celu przekonanie banku o wiarygodności danej firmy oraz słuszności planowanych inwestycji, jak również zminimalizowanie ryzyka niewypłacalności kredytobiorcy. Należy pamiętać, że warunki uzyskania kredytu inwestycyjnego mogą się różnić w zależności od danego banku, dlatego warto porównać różne oferty. Przykładowo niektóre banki są skłonne udzielić przedsiębiorstwu kredytu bez wymogu posiadania wkładu własnego, natomiast inne z kolei wymagają dofinansowania inwestycji środkami własnymi sięgającymi nawet poziomu 30-40 proc.

Nie można także zapomnieć, jak istotną kwestią jest sporządzenie przez potencjalnego kredytobiorcę dobrego biznesplanu, ponieważ bez jego przedłożenia w banku wniosek o kredyt inwestycyjny nie zostanie nawet przyjęty. Rzetelność biznesplanu przedstawionego kredytodawcy w znacznej mierze decyduje o najważniejszych warunkach umowy kredytowej, czyli wysokości przyznanej kwoty, wymaganego wkładu własnego, okresu spłaty kredytu, jak również o prowizji banku i wysokości oprocentowania.

Kredyt inwestycyjny – wysokość oprocentowania

Biorąc pod uwagę możliwość zaciągnięcia jakiegokolwiek kredytu, należy przede wszystkim mieć na względzie jego koszt, którego jednym ze składników są odsetki wynikające z określonej wysokości oprocentowania. Poszczególne banki posiadają własne oferty kredytów inwestycyjnych z proponowanym z góry wstępnym oprocentowaniem, jednak dodatkowymi czynnikami, które wpływają na ostateczną wysokość proponowanego oprocentowania, są zdolność kredytowa danej firmy oraz analiza i ocena przedstawionego biznesplanu.

Zatem oprocentowanie kredytu inwestycyjnego z reguły ustalane jest przez bank indywidualnie z danym kredytobiorcą i zwykle waha się w przedziale 3-8 proc. Odnośnie kosztów warto wiedzieć, że banki nie ustalają wysokiej – kwotowej lub procentowej – prowizji dla kredytów inwestycyjnych, a niektóre oferują nawet tego typu kredyt bez pobierania prowizji, otrzymując zysk wyłącznie z odsetek.

Kredyt inwestycyjny – formy kredytowania

Banki oferujące kredyty inwestycyjne zwykle umożliwiają przedsiębiorcom wybranie najbardziej dogodnej formy wypłaty kredytu. Tego typu kredyt może zostać wypłacony jednorazowo w całości, może być wypłacany w transzach lub może mieć charakter swego rodzaju linii kredytowej. Wybór formy wypłaty kredytu w transzach powoduje, że kolejne środki zazwyczaj są uruchamiane (wypłacane) przez bank po spełnieniu warunków danego etapu inwestycji, określonych w umowie kredytowej. Wybór formy linii kredytowej zdejmuje z przedsiębiorcy ten obowiązek, ponieważ umowa kredytowa nie precyzuje obowiązujących przedsiębiorcę terminów czy zrealizowanych etapów inwestycji, aby móc wypłacić środki z kredytu. Warto wiedzieć, że niektóre banki oferują okresy karencji w spłacie kredytu.

Czy warto wziąć kredyt inwestycyjny?

Każdy odpowiedzialny za swoją firmę przedsiębiorca powinien samodzielnie i uczciwie przeanalizować swoje potrzeby oraz możliwości przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu inwestycyjnego. Należy przede wszystkim dokładnie porównać oferty różnych banków, aby mieć jak najlepsze rozeznanie w kwestii warunków zewnętrznego finansowania dla firm. Oczywiście kredyt inwestycyjny umożliwia pozyskanie znacznych środków do realizacji przedsięwzięć pozwalających na rozwój firmy i osiąganie wyższych zysków, w razie powodzenia inwestycji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że kredyty inwestycyjne to zobowiązania długoterminowe, dlatego jeżeli przedsiębiorca posiada jasną i klarowną wizję rozwoju własnego biznesu, a do tego jest zdeterminowany, aby działać w tym kierunku konsekwentnie przez kolejne 10-20 lat, to zdobycie tego rodzaju wsparcia finansowego stanowi dobre rozwiązanie.

Inne rodzaje kredytów dla firm

Poza kredytem inwestycyjnym istnieją również inne, proponowane przez banki, formy wsparcia finansowego dla firm i są to m.in. kredyty: obrotowy, hipoteczny, pomostowy, technologiczny oraz w rachunku bieżącym. Najbardziej popularny – obok kredytu inwestycyjnego – jest kredyt obrotowy, który umożliwia pożyczanie pieniędzy w każdej chwili na dowolny cel. Z tego powodu przypomina linię kredytową z ustaloną maksymalną kwotą, którą może pożyczyć dana firma. Co istotne, środki z takiego kredytu można wykorzystać wielokrotnie, ponieważ odnawiają się one przy każdej kolejnej spłacie.

Czytaj też:
Czy warto inwestować w obligacje indeksowane inflacją – wady i zalety tego typu obligacji

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także