Warunki ubezpieczenia w Polsce – wszystko, co musisz wiedzieć

Warunki ubezpieczenia w Polsce – wszystko, co musisz wiedzieć

Auto miało kolizję z pociągiem Intercity
Auto miało kolizję z pociągiem Intercity Źródło: Policja

Podpisanie umowy bez dokładnego zapoznania się z jej zapisami, skorzystanie z produktu bez przeczytania instrukcji i pominięcie lektury wszelkich dokumentów dołączonych do oferty – czy skądś to znasz? Choć czytanie zapisów, zwłaszcza tych napisanych drobnych druczkiem, to nic przyjemnego, nie można ich pomijać. W dokumentach dołączonych do oferty znajdują się bowiem wszelkie zasady związane z jej użytkowaniem, postanowienia i wykluczenia. W przypadku ubezpieczeń należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Co to takiego?

Co to jest OWU?

OWU to skrót od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Jest to zbiór wszelkich postanowień stosowanych do danego ubezpieczenia w danej firmie ubezpieczeniowej. Dotyczy wszystkich rodzajów polis, m.in. ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia turystycznego. Najbardziej interesujące zapisy to te dotyczące sytuacji, w których ubezpieczyciel wypłaci i nie wypłaci odszkodowania. Zwykle opis oferty zawiera tylko kilka zdań z najważniejszymi i najbardziej atrakcyjnymi informacjami dla klienta. Wszystkie inne prawa, zasady i obowiązki związane z zakupem polisy znajdują się właśnie w OWU. Dlatego bardzo ważne jest zapoznanie się z ich treścią przed podjęciem decyzji o zakupie danego produktu.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – co zawiera ten dokument?

Jakie informacje można znaleźć w OWU? Jest ich sporo, co przekłada się na liczbę stron tego dokumentu. Na jego przeczytanie trzeba przeznaczyć minimum kilkanaście minut, choć zapoznanie się ze wszystkimi definicjami i podpunktami może zająć dużo więcej czasu. Nie wolno jednak zignorować tego tematu – należy dokładnie zapoznać się z treścią. Co znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia?

 • Zasady zawarcia umowy polisy – informują o ubezpieczonym oraz o okresie obowiązywania ubezpieczenia.
 • Wyjaśnienie ważnych pojęć – każde fachowe pojęcie użyte w dokumencie musi zostać dokładnie wyjaśnione, dlatego na początku dokumentu znajdziesz szereg ważnych definicji.
 • Opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia – określenie przedmiotu i zakresu obowiązywania polisy.
 • Suma ubezpieczenia oraz udział własny – bardzo ważny podpunkt informujący o wysokości sumy ubezpieczenia, czyli górnej granicy odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela oraz o udziale własnym, jeśli taki jest wymagany.
 • Zakres terytorialny – na jakim terytorium obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa (np. tylko w Polsce lub tylko w kraju wyjazdu).
 • Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela – dokładne informacje dotyczące tego, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania oraz będzie miał prawo odmówić pomocy, bowiem polisa nie obowiązuje. Często wyłączenia dotyczą zdarzeń powstałych po spożyciu alkoholu czy spowodowanych umyślnie oraz działań na własną rękę bez kontaktu z ubezpieczycielem.
 • Obowiązki ubezpieczonego po powstaniu szkody – konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie szkody – w tym dziale OWU znajdziesz informacje na temat maksymalnego terminu przysługującego na zgłoszenie szkody, możliwości kontaktu oraz instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia szkody.
 • Prawa ubezpieczyciela – mogą dotyczyć np. możliwości oględzin pojazdu.
 • Prawo do rozwiązania umowy – posiada je konsument kupujący polisę przez internet (ma na to 14 dni kalendarzowych), jak i ubezpieczyciel w określonych sytuacjach.

Przez kogo ustalane są Ogólne Warunki Ubezpieczenia?

OWU są przygotowywane przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe – nie ma jednolitego wzoru, każdy ubezpieczyciel może przygotować je na własny sposób. Często jednak zapisy w tych dokumentach są bardzo podobne i różnią się od siebie tylko kilkoma podpunktami. Każdy z nich ma jednak duże znaczenie dla klienta – mogą one dotyczyć np. wyłączeń odpowiedzialności i sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Warto jednak wiedzieć, że Ogólne Warunki Ubezpieczenia muszą być zgodne z ustawą o działalności ubezpieczeniowej oraz przepisami kodeksu cywilnego i powinny zostać napisane w sposób zrozumiały dla klientów.

Zakup ubezpieczenia a OWU – na co zwrócić uwagę?

Niska cena polisy może być pułapką. Dlaczego? Właśnie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia często można znaleźć odpowiedź na te i inne pytania. Jest to bardzo ważny dokument, w którym opisane są wszystkie sytuacje, w przypadku których wystąpienia klient może otrzymać wypłatę odszkodowania. Wszystkie ubezpieczenia – poza ubezpieczeniem OC, którego zakres jest ustalony w ustawie – mogą mieć różne zakresy, a co za tym idzie, różne warunki wypłaty środków. Analizując OWU, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na:

 • zakres obowiązywania polisy,
 • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Znajomość wszelkich zapisów widniejących w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia sprawi, że będziesz mógł podjąć decyzję, co do zakupu poszczególnej oferty, zapoznając się z jego ceną i zakresem ochrony oraz poznasz szczegóły dotyczące tego, na jakie odszkodowanie możesz liczyć w sytuacjach awaryjnych.

Jakie wyłączenia mogą znajdować się w OWU?

Wyłączeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela, które znajdziesz w każdym dokumencie OWU, są sytuacje, kiedy wypadek lub nieszczęśliwa sytuacja nastąpiła, gdy ubezpieczony znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych używek. Niektóre ubezpieczenia turystyczne nie zapewnią ochrony podczas, gdy do wypadku doszło w czasie wykonywania niebezpiecznych sportów, np. surfingu czy nurkowania lub wypadek miał miejsce na terenie kraju, którego terytorium nie jest włączone do zakresu ubezpieczenia. Wiele wyłączeń obowiązuje podczas wypadków, kolizji i stłuczek drogowych. Ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania np. gdy na tylnej półce pojazdu znajdują się przedmioty ograniczające widoczność, ubezpieczony nie udzielił pomocy poszkodowanym w wypadku czy powiadomił ubezpieczyciela o zdarzeniu zbyt późno.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenia?

Kluczem do wyboru najlepszej oferty polisy jest jak najdokładniejsze zapoznanie się ze szczegółami danego produktu. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz właśnie w OWU. Czytając Ogólne Warunki Ubezpieczenia, możesz podjąć decyzję, czy dana oferta spełni Twoje wymagania i oczekiwania. Zapoznanie się z OWU gwarantuje wybór najlepszej oferty. Wszelkie produkty możesz sprawdzić i porównać bez wychodzenia z domu, bowiem różnego rodzaju ubezpieczenia można zakupić przez internet. Warto skorzystać z gotowych porównywarek ubezpieczeń, dzięki czemu otrzymasz wyliczenia wszystkich kosztów oraz informacje o parametrach ofert. Zakup polisy online zajmuje tylko kilka minut – wystarczy uzupełnić niezbędne informacje.

Bez względu na to, czy zdecydujesz się na zakup polisy przez internet, czy stacjonarnie w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego, dokładnie zapoznaj się z parametrami i szczegółami ubezpieczenia, by nie doszło do sytuacji, w której nie otrzymasz należnego odszkodowania.

Czytaj też:
Co to jest hipoteka kaucyjna?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także