Świadczenie dla osób osieroconych. Ile wyniesie w 2024 roku?

Świadczenie dla osób osieroconych. Ile wyniesie w 2024 roku?

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Shutterstock / Proxima Studio
Świadczenie dla osób osieroconych wypłacane jest tym, którzy stracili oboje rodziców. Zasiłek podlega waloryzacji. Ile będzie wynosił w 2024 roku?

Świadczenie dla osób osieroconych to dodatek, który przysługuje wyłącznie sierotom zupełnym. Jest on wypłacany w stałej kwocie, ale co roku podlega waloryzacji.

Co to jest świadczenie dla osób osieroconych?

Zasiłek dla osób osieroconych to stałe świadczenie wypłacane na podstawie Art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251.), które mogą otrzymać dzieci po śmierci rodziców. Przysługuje tym, którzy pobierają rentę rodzinną i może zostać przyznane także w sytuacji, w której matka nie żyje, a ojciec dziecka pozostaje nieznany.

Co ważne, dodatek należy się każdej sierocie zupełnej, niezależnie od tego, ile sierot zupełnych jest uprawnionych do tej samej renty rodzinnej.

Ile wynosi dodatek dla osób osieroconych?

Świadczenie dla osób osieroconych wynosi 553,30 zł. Kwota ta zmieni się od 1 marca 2024 roku, ponieważ zasiłek co roku ulega waloryzacji razem z rentą rodzinną.

Do jakiego wieku dodatek dla osób osieroconych?

Dodatkowe świadczenie dla osób osieroconych jest przyznawane razem z rentą rodzinną która przysługuje dziecku do 16. roku życia. Gdy osiągnie ten wiek, powinno co rok przedstawiać zaświadczenie o kontynuowaniu nauki – wtedy dodatek może pobierać nawet do 25. roku życia.

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie dla sieroty zupełnej, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następujące dokumenty:

  • wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej
  • dokumenty potwierdzające datę zgonu rodziców
  • dokument poświadczający datę zgonu matki wraz z aktem urodzenia wskazującym na to, że ojciec od narodzin był nieznany.

Wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty złożenia. Jeśli ZUS odrzuci dokumenty i nie przyzna świadczenia, wnioskodawca ma 30 dni na odwołanie. Po tym czasie szansa na świadczenie dla osoby osieroconej przepada.

Czytaj też:
Zasiłek opiekuńczy na rodzica. Jakie jest kryterium dochodowe?
Czytaj też:
Babciowe. Kto będzie mógł otrzymać nowy zasiłek?