Rząd zajmie się „babciowym”. Trzy warianty do wyboru

Rząd zajmie się „babciowym”. Trzy warianty do wyboru

Donald Tusk
Donald Tusk Źródło:X / KPRM
Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem roboczo nazywanym „babciowym”. Ma się na niego składać kilka modułów, które rodzice wybiorą w zależności od potrzeb. Wprowadzenie projektu w kształcie zaproponowanym przez rząd będzie skutkowało koniecznością uchylenia dotychczas obowiązującej ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Rząd chce wprowadzić trzy świadczenia pomagające rodzicom, którzy chcą wrócić do pracy po narodzinach dziecka.

„Babciowe”, czyli trzy różne świadczenia

„Aktywni rodzice w pracy” skierowany będzie do rodziców dziecka w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie rodzice będą mogli przeznaczyć na opiekę sprawowaną przez babcię lub dziadka (w tym pobierających emeryturę) na podstawie umowy uaktywniającej, takiej samej jak zawierana z nianią. Pieniądze będą wypłacane przez 24 miesiące.

„Aktywnie w żłobku” zastąpi obowiązującą dopłatę w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wyniesie 1500 zł, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

„Aktywnie w domu" będzie stanowiło wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie z dwóch wyżej opisanych świadczeń. Będzie to w szczególności dotyczyć sytuacji, gdy rodzice pozostaną nieaktywni zawodowo i nie będą mogli uzyskać prawa do świadczenia "aktywni rodzice w pracy" lub ich dziecko nie będzie uczęszczało do instytucji opieki i nie będą mogli pobierać świadczenia "aktywnie w żłobku".

„Aktywnie w domu" będzie przysługiwało na podobnych zasadach jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy, z tym że będzie można je otrzymać już na pierwsze i jedyne dziecko rodzinie (obecnie obowiązujący program „premiuje” rodzeństwa) w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Będzie to 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Obecnie obowiązujący program pozwala rodzicom na wybranie świadczenia w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

„Rodzic będzie miał możliwość, w miarę potrzeb i indywidualnej sytuacji, zmiany, nawet wielokrotnej, jednego świadczenia na inne. Przy czym na to samo dziecko za dany miesiąc, może być pobierane tylko jedno świadczenie wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka” –zapowiada ministerstwo rodziny.

Programy mają wejść w życie w IV kwartale tego roku.

Czytaj też:
„Babciowe" na ukończeniu. Będą trzy warianty do wyboru
Czytaj też:
Rządowe laptopy dla uczniów. Są wątpliwości, czy trzeba zapłacić podatek

Opracowała:
Źródło: Wprost