DTZ: druga edycja Przewodnika po rynku biurowym w Polsce

DTZ: druga edycja Przewodnika po rynku biurowym w Polsce

Dodano:   /  Zmieniono: 

Firma DTZ przedstawia drugą edycję Przewodnika po rynku biurowym w Polsce. W materiale zawarte są kluczowe wskaźniki dla rynku biurowego w miastach w Polsce. Przewodnik ten prezentuje szerokie spektrum rynku biurowego od najbardziej rozwiniętego warszawskiego, poprzez rynki o ugruntowanej pozycji tj. Wrocław czy Kraków, aż po rynki rozwijające się jak np. Lublin.

Przewodnik zawiera m.in.: główne wskaźniki makroekonomiczne dla analizowanych miast, dane dotyczące podaży biurowej wraz z ilością istniejących budynków oraz biurowców w trakcie budowy, dane dotyczące wskaźnika pustostanów oraz czynszów wywoławczych, listę największych istniejących i planowanych biurowców wraz z mapą.

Pomimo niepewności na zagranicznych rynkach, w Polsce zarówno najemcy, jak i deweloperzy pozostają aktywni. W ostatnich miesiącach analitycy DTZ odnotowali relatywnie wysoki poziom popytu, a także wzmożoną aktywność deweloperów przy nowych inwestycjach w Warszawie oraz w miastach regionalnych. Jednakże poszczególne rynki różnią się od siebie pod względem stopnia dojrzałości, dostępności danych oraz różnorodności i wolumenu bazy najemców. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, nasuwa się szereg pytań dotyczących przyszłości tych rynków. Jak będą się rozwijać w obliczu ograniczeń dostępności finansowania? Jak zachowa się rynek warszawski w związku ze zwiększoną podażą? Czy aktualny popyt będzie wystarczający do zasiedlenia nowych powierzchni? I jakie są prognozy dla wskaźnika pustostanów i wysokości czynszów w perspektywie średnio i długoterminowej?

Polska zajmuje czołowe miejsca w wielu rankingach atrakcyjności inwestycyjnej w Europie. Mając na uwadze solidne podstawy makroekonomiczne oraz korzystne prognozy, przewidujemy, że rynek nieruchomości biurowych w Polsce będzie rozwijać się w zrównoważonym tempie, dostosowując się do trendów podażowych i popytowych mówi Anna Staniszewska, Dyrektor Działu Consulting & Research w DTZ.

 

 

Źródło: DTZ;
dostarczył:
netPR.pl