Rewolucja w poleconych: Poczta wprowadza elektroniczną komunikację o przesyłkach

Rewolucja w poleconych: Poczta wprowadza elektroniczną komunikację o przesyłkach

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło: InfoWire.pl

Elektroniczne awizo, czyli informacja o przesyłce poleconej oczekującej na odebranie oraz elektroniczna informacja o doręczeniu przesyłki to najnowsze zmiany w ofercie Poczty Polskiej, która co roku dostarcza pół miliarda listów poleconych. Poczta wyśle do klienta informację smsem albo mailem. Zmiany to efekt realizacji strategii Poczty Polskiej, która w obszarze listów zakłada nacisk na łączenie tradycyjnej korespondencji z mailami oraz coraz większą cyfryzację tego obszaru.

Poczta oferuje dwie wersje awizo. Obok tradycyjnego papierowego powiadomienia dostarczanego przez listonosza, udostępniła bezpłatne awizo elektroniczne - eINFO: awizo. Jeżeli listonosz nie będzie mógł doręczyć listu lub paczki Poczta wyśle wiadomość z informacją o numerze przesyłki oraz adresem placówki, w której można ją odebrać.

Pełna kontrola nad korespondencją

Aby skorzystać z takiego rozwiązania, klient składa w placówce pocztowej pisemną dyspozycję do otrzymywania elektronicznych powiadomień. Adresat wybiera jedną formę powiadamiania: sms albo e-mail.  To wygodne rozwiązanie, zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy dłużej w pracy lub poza miejscem zamieszkania. Wystarczy udać się do placówki pocztowej i podać otrzymany e-mailem albo smsem numer listu poleconego, a pracownik Poczty wyda taką przesyłkę mówi Agnieszka Piaskowska, dyrektor zarządzający Pionem Rozwoju Usług Pocztowych w Poczcie Polskiej.
Od przyszłego roku klienci będą mogli także zgłosić dyspozycję otrzymywania zawiadomień o oczekującym w placówce liście poleconym za pośrednictwem internetu . Każdy klient będzie mógł utworzyć swoje indywidualne konto na www. Otrzyma login i hasło. Konto umożliwi klientom monitorowanie przesyłek, obserwację historii swoich nadań, złożenie dyspozycji elektronicznego awizo, czy dosłania przesyłek.

Wysłany = doręczony

Klient indywidualny nadając list polecony może także skorzystać z elektronicznego potwierdzenia doręczenia albo zwrotu. Wystarczy, ze wpisze numer telefonu komórkowego albo adres e-mail na dowodzie nadania. Informacja o statusie przesyłki zostanie wysłana na podany numer telefonu albo mail w momencie jej odebrania lub ewentualnego zwrotu.

Polak 3.0 do usług

Obie funkcjonalności są pierwszymi z rodziny eINFO, która daje klientom możliwość pozyskiwania informacji związanej z przesyłkami pocztowymi drogą elektroniczną. Z badania Polak 3.0 czy jesteśmy gotowi na życie w cyfrowej rzeczywistości? przeprowadzonego dla Poczty Polskiej przez Instytut Homo Homini wynika, że za sprawą Internetu i mediów społecznościowych dokonuje się prawdziwa rewolucja w komunikacji.  Dostawcy usług masowych muszą dopasować do tego swoje strategie. Klienci chcą być coraz bardziej samodzielni, niezależni, z nieograniczonym dostępem do usług. Polak 3.0, oczekuje możliwości załatwiania wszystkich swoich spraw przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych. Dlatego oferta Poczty Polskiej w coraz większym stopniu bazuje na nowoczesnych sposobach komunikacji podkreśla Janusz Wojtas, członek Zarządu Poczty Polskiej odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.

Źródło: Poczta Polska

dostarczył:
netPR.pl