Promocja w ofercie kredytowej dla przedsiębiorców w ING Banku Śląskim

Promocja w ofercie kredytowej dla przedsiębiorców w ING Banku Śląskim

Dodano:   /  Zmieniono: 

 

ING Bank Śląski przygotował specjalną ofertę linii kredytowej dla klientów prowadzących działalność gospodarczą, korzystających z uproszczonych form księgowości. Bank nie pobiera prowizji za uruchomienie linii kredytowej ani jej podwyższenie. Oferta obowiązuje od 2 marca br.

W ramach specjalnej oferty, każdy przedsiębiorca zainteresowany uruchomieniem linii kredytowej lub podwyższeniem posiadanego już limitu, może skorzystać z promocyjnej prowizji w wysokości 0 zł zamiast standardowych 2%.  Wystarczy spełnić dwa warunki:

  • zawnioskować o uruchomienie lub podwyższenie wysokości linii kredytowej w okresie trwania oferty specjalnej,
  • podpisać umowę lub aneks do umowy o linię kredytową podwyższający wysokość linii kredytowej nie później niż 24 kwietnia 2015 r.

Skorzystanie z Linii kredytowej dla przedsiębiorców w ING Banku Śląskim pozwala ograniczyć koszty wyłącznie do odsetek naliczanych od faktycznie wykorzystanej kwoty za rzeczywisty okres korzystania z linii. Oprócz oferty specjalnej, bank standardowo nie pobiera również prowizji za niewykorzystanie linii kredytowej.

Linia kredytowa to swobodny dostęp do pieniędzy w ramach przyznanego limitu kredytowego. Pieniądze są zawsze ,,pod ręką". Środki z udzielonego kredytu mogą zostać przeznaczone na dowolny cel związany z działalnością firmy. Bank nie wymaga przedstawienia biznes planu. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie linii kredytowej jest bezpłatne. Linia kredytowa jest udzielana na rok, przy czym limit może być automatycznie przedłużony na kolejne lata - bez konieczności składania odrębnych wniosków. Przypominamy, że w ING Banku Śląskim przedsiębiorcy mogą skorzystać z linii kredytowej już od początku prowadzenia działalności.

Więcej informacji na temat oferty kredytowej dla przedsiębiorców na www.ingbank.pl

Oferta linii kredytowej dla przedsiębiorców dostępna jest w dwóch opcjach:

  • do 200 000 zł - bez zabezpieczenia
  • do 500 000 zł - z zabezpieczeniem

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy mogą skorzystać z dobrowolnego pakietu ubezpieczeniowego Pewna Spłata, który stanowi zabezpieczenie na wypadek zajścia zdarzeń losowych tj. śmierci, utraty stałego źródła dochodów albo hospitalizacji, czasowej niezdolności do pracy albo inwalidztwa, które mogłyby uniemożliwić spłatę linii kredytowej. Skorzystanie z ubezpieczenia gwarantuje dodatkowo obniżenie marży o 0,5 punktu procentowego.

Więcej informacji na temat linii kredytowej dla przedsiębiorców na www.ingbank.pl

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

infoWire.pl