ING Securities: zapisy na akcje spółki BETOMAX POLSKA S.A.

ING Securities: zapisy na akcje spółki BETOMAX POLSKA S.A.

Dodano:   /  Zmieniono: 

W związku z trwającą ofertą publicznej sprzedaży akcji spółki BETOMAX POLSKA S.A., ING Securities przyjmuje w dniach od 28 lutego do 8 marca br. zapisy na oferowane akcje.

Szczegóły przyjmowanych zapisów na akcje Betomax S.A.:

  • Zapisy są przyjmowane z ceną równą 2,70 zł;
  • Zapis może zostać złożony na nie więcej niż 1,3 mln akcji i nie mniej niż 10 akcji;
  • Przydział akcji nastąpi nie później niż 13 marca 2013 roku.

Więcej informacji o ofercie na stronie: http://serwis.ingsecurities.pl/serwis_betomax.xml

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani też papiery wartościowe nie mogą być oferowanie ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych w razie braku rejestracji lub zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do niej. Żadna część oferty nie będzie zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani też w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, ani też papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie będą sprzedawane w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub spełnieniem wymogów na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.

Źródło: ING BANK ŚLĄSKI S.A.;
dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także