Ostatnie 10 dni konkursu dla Innowatorów w ramach programu INNOTECH

Ostatnie 10 dni konkursu dla Innowatorów w ramach programu INNOTECH

Dodano:   /  Zmieniono: 

Przed nami III i ostatnia edycja konkursu w ramach programu INNOTECH realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. INNOTECH oferuje wsparcie jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu, ze szczególnym wskazaniem na obszar technologii zaawansowanych.

Głównym celem dofinansowania są prace badawcze, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów lub technologii, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Budżet konkursu przeznaczony dla przedsiębiorców oraz jednostek naukowych wynosi 135 mln zł.

Konkurs INNOTECH obejmuje dwie ścieżki programowe: In-Tech i Hi-Tech, przeznaczone dla różnych typów Beneficjentów i wykorzystujące różne instrumenty wsparcia.

Ścieżka In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych. Natomiast w ramach Hi-Tech mogą aplikować innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze zaawansowanych technologii.
In-Tech daje szansę zdobycia nawet 10 mln PLN dofinansowania na projekt, a Hi -Tech to możliwość pozyskania do 5 mln PLN.
Wnioski można składać tylko dnia 30 lipca 2013 r. do godziny 16:00. za pośrednictwem elektronicznego systemu OSF dostępnego na stronie: http://www.osf.opi.org.pl
 
ADM Consulting Group S.A. życzy powodzenia wszystkim Wnioskodawcom ubiegającym się o wsparcie podczas tego konkursu!

 

Informacje o firmie:

ADM Consulting Group S.A. to firma świadcząca wysokospecjalistyczne usługi doradcze dla sektora przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz samorządowych. Spółka specjalizuje się: w doradztwie w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji rozwojowych (w szczególności dotacji unijnych), doradztwie strategicznym, fuzjach i przejęciach (M&A) oraz szkoleniach biznesowych.

Od 2007 roku ADM Consulting Group pozyskała finansowanie dla blisko 590 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł.

Źródło: ADM Consulting Group

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także