Komentarz INFARMY do majowej listy leków refundowanych

Komentarz INFARMY do majowej listy leków refundowanych

Dodano:   /  Zmieniono: 

Według nowej listy refundacyjnej przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia, która obowiązuje od 1 maja 2014 r., w zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 117 produktów, ale tylko 2  z nich to nowe innowacyjne leki. W części szpitalnej listy dodany został 1 preparat innowacyjny - zawierający pleriksafor. Ponadto rozszerzone zostały wskazania refundacyjne dla 5 substancji  znajdujących się już na liście.

Do najważniejszych zmian z perspektywy pacjenta należy refundacja dwóch produktów w obszarze refundacji aptecznej: leku zawierającego lakozamid w terapii dodanej u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia i leku zawierającego indakaterol zalecanego do stosowania w podtrzymującym leczeniu oskrzeli u dorosłych pacjentów z POCHP.

W obszarze refundacji szpitalnej dodany został jeden preparat innowacyjny - lek zawierający pleriksafor, stosowany dla zwiększenia mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych u ograniczonej populacji pacjentów z chłoniakiem lub szpiczakiem mnogim.

Rozszerzenie wskazań leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii umożliwi dostęp do terapii szerszej populacji chorych. Pozwoli m.in. na objęcie terapią pacjentów poniżej 18 roku życia przy leczeniu nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST). Ponadto, dzięki poszerzeniu zakresu wskazań refundacyjnych dla substancji: kwas zoledronowy, umożliwiona zostanie refundacja leku dla pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym przebiegającym z zajęciem kości (bez precyzowania rodzaju nowotworu).  

Pojawienie się na liście refundacyjnej nowych leków innowacyjnych oraz poszerzanie wskazań dla wcześniej refundowanych to dla pacjentów dobra wiadomość. Jednak pomimo  stopniowego zwiększenia dostępu do innowacyjnego leczenia, skala zmian wciąż nie jest adekwatna do oszczędności płatnika w budżecie na refundację. Z raportu firmy badawczej Sequence, który powstał na bazie analizy planów finansowych oraz faktycznych wydatków NFZ na refundację nowych leków oraz rozszerzenia zakresu refundowanych wskazań wynika, że planowana kwota refundacji na 2013 rok była wyższa od rzeczywistych wydatków płatnika publicznego o 1,43 mld PLN. Na oryginalne leki wprowadzone na listy refundacyjne oraz rozszerzenie wskazań płatnik przeznaczył w 2013 roku 134,3 mln złotych, co stanowi zaledwie 9,4% środków zaoszczędzonych w budżecie refundacyjnym.

Dodatkowo budżet na refundację w Polsce, wyrażony jako % budżetu na świadczenia, spada z roku na rok. W 2011 roku odsetek środków przeznaczanych na refundację w całkowitym budżecie NFZ na świadczenia wynosił 18,7%. W 2012 roku było to 15,1%, a w 2013 już tylko 14,8%. Zdaniem INFARMY wydatki na refundację powinny stanowić 17% sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym NFZ co jest zgodne z intencją ustawodawcy.

Źródło: INFARMA

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także