SGGW 9. w rankingu reputacji polskich uczelni

SGGW 9. w rankingu reputacji polskich uczelni

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Ranking Premium Brand 2015 powstał w oparciu o wyniki badania reputacji marek i firm, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz reputacji marki ,,Premium Brand". W tym roku, z okazji jubileuszowej, 10 edycji projektu, analizie poddane zostały również polskie uczelnie. Badanie przeprowadził Dom Badawczy Maison na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Pomiar reputacji był prowadzony wśród osób znających daną markę lub firmę z zastosowaniem narzędzia opracowanego przez prof. Dominikę Maison obejmującego pięć kluczowych wymiarów.  Są to:

  1. Zaufanie wobec marki - jest to zaufanie jakim konsument darzy markę
  2. Atmosfera medialna - postrzeganie przez konsumenta obecności marki w mediach, nie tylko poprzez przekazy dedykowane, ale również przez niezależne opinie czy materiały dot. marki upubliczniane w mediach
  3. Społeczne zaangażowanie - na ile w opinii konsumenta marka jest zaangażowana w działania CSR, na ile jest zaangażowana w działania dla dobra społeczeństwa
  4. Marka/ firma jako pracodawca - postrzeganie przez konsumenta marki/ firmy poprzez pryzmat pracodawcy na rynku pracy)
  5. Referencje (lojalność) - na ile osoba jest skłonna polecić daną markę innym, są to rekomendacje dawane marce, jest to powiązane z lojalnością wobec marki

     Za: http://www.premiumbrand.com.pl

dostarczył infoWire.pl

Czytaj także