Rząd przyjął poprawki do projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Morawiecki: „To drobne korekty”

Rząd przyjął poprawki do projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Morawiecki: „To drobne korekty”

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Rada Ministrów przyjęła poprawki do projektu budżetu na 2020 rok. Premier zapewnia, że były to „drobne korekty”, które wynikały m.in. z prac rady Dialogu Społecznego.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Rada Ministrów przyjęła poprawki do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok. – Dzisiaj Rada Ministrów jeszcze dokonywała ostatnich szlifów. Wprowadzaliśmy pewne drobne korekty tak, żeby utrzymać i równowagę budżetową w budżecie państwa i niewielki deficyt w sektorze finansów publicznych – powiedział premier Morawiecki. Podkreślił też, że zmiany wynikały między innymi z uwag, które wniosła do projektu rada Dialogu Społecznego.

twitter

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r., który po niewielkich zmiach został dziś zatwierdzony, przyjęto: prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 429,5 mld zł, limit wydatków budżetu państwa na poziomie 429,5 mld zł, co oznacza, że w 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa, a deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ma ukształtować się na poziomie 0,3 proc. PKB.

W budżecie założono obniżki podatków przyjęte przez rząd, m.in. PIT 0 dla młodych, powszechna obniżka podatku PIT do 17 proc. wraz z wyższymi kosztami uzyskania przychodu, a także obowiązującą obniżkę podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw z 19 do 9 proc. - najniższej stawki w UE.

Ponadto założenia budżetowe przewidują:

 • finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego
 • finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. oraz wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.
 • wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury
 • realizację rządowego programu „Dobry start”, zakładającego wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24 proc.
 • zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r.
 • wykonanie zadań dotyczących transportu: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym przez Fundusz Dróg Samorządowych
 • realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości przez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 • zwiększenie wydatków na naukę i szkolnictwo wyższe
 • finansowanie programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020
 • realizację rządowego programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej – Mosty dla Regionów
 • realizację programów wieloletnich dotyczących gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Czytaj też:
Prof. Mączyńska: deficyt budżetowy nie musi być zjawiskiem negatywnym

Opracował:
+
 3

Czytaj także