Niewidzialny złodziej. Ile dziś jest warte 300+?

Niewidzialny złodziej. Ile dziś jest warte 300+?

Zakupy szkolne
Zakupy szkolne
Przez 2 lata średnie wydatki na wyprawkę szkolną poszły w górę o ponad 70 zł. Do tego inflacja zżera nasze oszczędności, w tym programy rządowego wsparcia takie jak 300+ i 500+.

Nominalnie nic się od 2018 roku nie zmieniło. Świadczenie „Dobry start”, pomyślane jako sposób na wsparcie rodziców w wydatkach szkolnych, w dalszym ciągu wynosi300 zł. Tyle tylko, że za te pieniądze trzy lata temu rodzice mogli kupić więcej niż obecnie.

Z każdym rokiem widzimy podwyżkę cen produktów. Z danych CBOS wynika, że w 2018 roku na wyprawkę szkolną dla jednego dziecka rodzice przeznaczali średnio 742 zł. Było to o 8 proc. więcej niż w 2017 roku – wylicza serwis money.pl.

W 2019 roku wydatki jeszcze bardziej poszły w górę. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego w przeliczeniu na jedno dziecko rodzice wydali 865 zł, a w 2020 roku – 819 zł.

Rząd mógłby zapobiec spadkowi wartości 300+

Tym samym rządowa pomoc, która już w chwili wprowadzenie, nie pokrywała nawet połowy średnich wydatków, w 2021 roku stanowi jeszcze bardziej symboliczne wsparcie.

Ze względu na inflację dzisiejsze 300 zł warte jest znacznie mnie, bo jedynie 269 zł w porównaniu z jego wartością w 2018 roku.

Inflacja w przypadku świadczeń takich jak 300 plus czy 500 plus to bowiem niewidzialny złodziej, który cichaczem pozbawia nas pieniędzy na rzecz państwa – powiedział w rozmowie z serwisem Sergiusz Prokurat, doktor nauk ekonomicznych i wykładowca akademicki.

Rząd mógłby zapobiec spadkowi wartości wypłacanych przez siebie świadczeń. Narzędziem do niwelowania skutków inflacji jest waloryzacja, ale jak zauważa rozmówca money.pl, wcale nie chce tego robić, bo to oznacza dodatkowe wydatki z budżetu.

Dla kogo pieniądze z programu „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. zerówce prowadzonej w szkole.

Począwszy od 2019 r., wsparcie z programu „Dobry start przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Kto może złożyć wniosek o „Dobry start”

W programie nie obowiązuje kryterium dochodowe. Pieniądze zostaną przyznane na każde dziecko, które spełnia warunki związane z wiekiem i pobieraniem nauki. Nie następuje to jednak automatycznie. Rodzice muszą złożyć wniosek.

Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Czytaj też:
Program „Dobry start”, czyli 300+. Co warto wiedzieć o dopłatach na wyprawkę szkolną

Źródło: money.pl
 2

Czytaj także