2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego. Problem dotyka również młodych

2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego. Problem dotyka również młodych

Wypalenia zawodowe
Wypalenia zawodowe Źródło:Pxhere
W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania „Dobrostan psychiczny w pracy” przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden. Pracodawcy twierdzą, że dbają o dobrostan zatrudnionych, problem w tym, że ci drudzy tego nie widzą.

12 sierpnia przypadał Światowy Dzień Pracoholika. Okazuje się, że Polacy należą do europejskiej czołówki pod względem liczby przepracowanych w ciągu roku godzin. W 2021 roku polski pracownik – jak podaje Nationale-Nederlanden powołując się na dane OECD – spędził w pracy średnio 1830 godzin, czym ustępujemy tylko pracownikom z takich krajów jak Malta, Grecja, Rumunia i Chorwacja. Krócej od nas pracują np. Niemcy (o prawie 500 godzin).

W badaniu „Dobrostan psychiczny w pracy” przeprowadzonym na zlecenie Nationale-Nederlanden zwrócono uwagę, że dobrostan psychiczny wpływa na efektywność życia zawodowego i bezpośrednio przekłada się na wymierne korzyści dla całej organizacji. Skutkami złego stanu zdrowia psychicznego może być m.in. utrata wydajności, a w szczególnych przypadkach nawet wypalenie zawodowe, które objawia się poczuciem chronicznego zmęczenia, przepracowania i niezadowolenia z pracy. Z badania wynika, że coraz więcej polskich pracowników skarży się na gorsze samopoczucie. Trzy czwarte respondentów odczuwa wzrost stresu w życiu codziennym, niemal tyle samo (74 proc.) wskazuje na pogorszenie zdrowia psychicznego.

Twórcy badania zwracają uwagę na różnice dotyczące czynników wywołujących stres w miejscu pracy, jakie podają pracodawcy i pracownicy. Przykładowo, niemal trzy czwarte przedstawicieli pierwszej grupy mówi przede wszystkim o presji czasu, podczas gdy w grupie pracowników czynnik ten wskazuje co trzeci badany.

Wypalenie zawodowe dotyka również młodych pracowników

Niepokoić może fakt, że aż dwie trzecie pracowników zauważyło u siebie w ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego. Najczęściej przejawiało się to w zmęczeniu pracą i braku przyjemności z wykonywanych obowiązków. Niemal połowa ankietowanych uważa, że do takiego stanu rzeczy przyczyniła się pandemia koronawirusa.

Przedstawiciele Nationale-Nederlanden zwracają uwagę, że symptomy wypalenia zawodowego są widoczne nie tylko u osób z długim stażem pracy, ale coraz częściej także u młodszych pracowników. – Może ono prowadzić do spadku produktywności, częstych nieobecności, a nawet rezygnacji z etatu. Blisko 30 proc. ankietowanych potwierdziło, że w ciągu ostatniego roku myślało o zmianie miejsca zatrudnienia, z kolei co dziesiąty utracił wiarę w to, że może dobrze wykonywać swoje stałe obowiązki – mówi Anna Kwiatkowska, menadżer ds. produktów grupowych i oferty benefitowej w Nationale-Nederlanden.

Co mogą zrobić pracodawcy?

Pracowników biorących udział w badaniu zapytano o to jak pracodawcy mogą zadbać o ich dobrostan psychiczny. Niemal 60 proc. ankietowanych przyznało, że czynnikiem, który w dużej mierze wpływa na ich dobre samopoczucie jest jasny system awansów i wynagrodzeń. Dla prawie 50 proc. istotne jest dofinansowanie do wyjazdów urlopowych, zajęć kulturalnych czy sportowych. Niewiele mniej, bo 43 proc. badanych ważny benefit uważa ubezpieczenie grupowe, które może zapewnić im świadczenia pieniężne, a jedna trzecia wskazuje na szkolenia lub zajęcia „odstresowujące”.

Pracodawcy uczestniczący w badaniu twierdzą, że podejmują działania mające na celu poprawę dobrostanu pracowników, a blisko co piąty twierdzi, że takich działań jest wiele. Tyle, że – jak zauważają twórcy badania – deklaracje pracodawców nie znajdują odzwierciedlenia w opiniach pracowników. – Z badania wynika bowiem, że aż 63 proc. Polaków nie czuje, aby kadra zarządzająca starała się zadbać o ich well-being w miejscu pracy. Tymczasem jedynie co dziesiąty respondent uważa, że jego firma podejmuje działania wspierające zdrowie psychiczne – podkreśla Nationale-Nederlanden.

Badanie „Dobrostan psychiczny w pracy” opracowane przez Smartscope na zlecenie Nationale-Nederlanden zostało przeprowadzone na próbie 293 firm i 1086 pracowników powyżej 16. roku życia, na przełomie listopada i grudnia 2021 roku.

Czytaj też:
Pracownicy Google'a nie chcą wracać do biur. Zaskakujący powód

Źródło: Nationale-Nederlanden