ZUS: Blisko 100 proc. uprawnionych skorzystało z dodatku na wyprawkę szkolną

ZUS: Blisko 100 proc. uprawnionych skorzystało z dodatku na wyprawkę szkolną

300 plus
300 plus Źródło: Pixnio
Wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” rodzice i opiekunowie złożyli już za ok. 4,4 mln dzieci, czyli blisko 100 procent uprawnionych - informuje ZUS. Wnioski można składać do końca listopada.

Przypomnijmy, że w ramach funkcjonującego od 2018 roku programu „Dobry start”, znanego również pod nazwą 300 plus, można ubiegać się o środki w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Uprawnieni do skorzystania ze świadczenia są rodzice lub opiekunowie ucznia w wieku do 20 lat i – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością – do 24 lat.

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca br. Osoby, które złożyły wniosek do końca sierpnia, miały zagwarantowaną wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków z kolejnych miesięcy – września, października lub listopada – pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

300 plus – prawie wszyscy złożyli wnioski

Okazuje się, że w ciągu minionych 2,5 miesięcy wnioski o 300 plus złożyli niemal wszyscy uprawnieni, co nie jest zaskoczeniem, gdyż niemal trzy tygodnie temu nastąpiło rozpoczęcie nowego roku szkolnego, a to właśnie z myślą o wydatkach związanych z początkiem szkoły powstało świadczenie, a koszty tegorocznej wyprawki były większe niż np. rok temu. – Wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” rodzice i opiekunowie złożyli już za około 4,4 mln dzieci, czyli blisko 100 procent uprawnionych – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Z danych, które przekazuje ZUS wynika, że na konta rodziców/opiekunów przelano dotąd w sumie ponad 1,2 mld zł.

Wnioski o świadczenie na rok szkolny 2022/2023 można składać do końca listopada poprzez trzy kanały:

  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS),
  • system bankowości elektronicznej,
  • portal Empatia.

Czytaj też:
ZUS pozwał szefa związku zawodowego. Szumlewicz: Czuję się prześladowany

Źródło: ZUS
 0

Czytaj także