Rząd wydaje za dużo? Większość Polaków za cięciami w budżecie

Rząd wydaje za dużo? Większość Polaków za cięciami w budżecie

Rada Ministrów
Rada Ministrów Źródło:X / KPRM
Polacy w zdecydowanej większości chcą ograniczenia wydatków budżetowych. Połowa jest przeciwko finansowaniu kościołów, a aż co trzeci chciałby ograniczeń w programach socjalnych. Mowa m.in. o 500+.

Wszechogarniająca drożyzna zaczyna uderzać w Polaków. Coraz więcej osób musi wyraźnie oszczędzać i rezygnować z części wydatków. Podobne oczekiwania pojawiają się wobec rządu.

„Czy w obecnej sytuacji gospodarczej kraju rząd powinien dokonać realnych zmian budżetowych, aby ograniczyć finansowanie wydatków państwa?” – zapytała na zlecenie portalu Business Insider Polska pracownia UCE Research. Takiej zgodności w tej sprawie jednak trudno było się spodziewać.

Rząd powinien zacząć oszczędzać

Jak wynika z badania, aż 80,6 proc. ankietowanych uważa, że w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej, wysokiej i kosztów kredytu, rząd powinien zacząć stosować cięcia budżetowe. Aż 42,1 proc. Polaków na pytanie o konieczność ograniczenia wydatków odpowiedziało “stanowczo tak”. Kolejne 38,5 proc. twierdzi, że “raczej tak”. Co ciekawe, niemal pomijalna jest grupa, która uważa, że rząd stanowczo nie powinien ciąć wydatków. Odpowiedziało tak zaledwie 1,9 proc. Na “raczej nie” wskazało 5,9 proc. Warto również zauważyć, że co dziesiąty ankietowany nie ma zdanie w tym temacie.

Młodzi najbardziej martwią się o finanse państwa

Wśród osób, które najczęściej wskazywały na potrzebę ograniczenia polityki wydatkowej państwa, są osoby w wieku 23-35 lat. Wśród tej grupy za koniecznością zmian głosowało aż 82,6 proc., czyli o 2 punkty procentowe więcej niż wyniósł ogólny wynik badania. Po drugiej stronie barykady są osoby powyżej 56. roku życia. To w tej grupie jest najwięcej przeciwników cięć. Można się domyślać, że wynika to z faktu, że w tej grupie są beneficjenci 13. i 14. emerytur, które stanowią ważną część polityki socjalnej rządu.

Świadomość konieczności cięć wydatków budżetowych rośnie także z wykształceniem. Wśród osób z ukończoną szkołą podstawową, za cięciami głosowało 66,7 proc. badanych, Osoby z wykształceniem średnim “raczej tak” lub “zdecydowanie tak” odpowiadały w 81 proc., a ankietowani z wykształceniem wyższym byli za ograniczeniem wydatków w 83,1 proc.

Na czym powinien oszczędzać rząd? Co trzeci Polak nie chce 500+

Badanie zakładało, że osoby, które opowiedzą się za koniecznością ograniczenia wydatków publicznych, będą także musiały wskazać, w jakich obszarach rząd powinien pomyśleć o cięciach.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonych w badaniu, ponad połowa Polaków (56,8 proc.) jest za szukaniem oszczędności w finansowaniu kościołów. Bardzo podobny odsetek (aż 49,5 proc.) uważa, że rząd nie powinien finansować mediów publicznych. Jeszcze ciekawiej robi się jednak dalej. Aż co trzeci badany (33,5 proc.) uważa, że powinno się ograniczyć wydatki na politykę społeczną skierowaną dla rodzin. Mowa tu o takich programach jak 300+, czy sztandarowy program socjalny PiS – Rodzina 500+. Co piąty pytany (21,2 proc.) chciałby ograniczenia nakładów budżetowych na 13. i 14. emeryturę.

Czytaj też:
15. emerytura? Ekspert: Bardziej racjonalna byłaby druga waloryzacja
Czytaj też:
Oszczędzamy. 400 tys. gospodarstw domowych zrezygnowało z mocnych alkoholi

Źródło: Business Insider Polska