Nowy wzór PIT-2 już dostępny. Ministerstwo wyjaśnia, kto musi go złożyć

Nowy wzór PIT-2 już dostępny. Ministerstwo wyjaśnia, kto musi go złożyć

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów Źródło:Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / Adam-dalekie-pole
Ministerstwo Finansów informuje o publikacji nowych wzorów PIT-2, PIT-2A i PIT-3. Resort przypomina kto musi złożyć te druki.

Ministerstwo Finansów przypomniało na Twitterze, że nowe wzory PIT-2, PIT-2A i PIT-3 można sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej MF. – To druki zawierające oświadczenia i wnioski, które podatnik składa swojemu płatnikowi dla celów poboru zaliczek na podatek PIT od 2023 roku – informuje ministerstwo.

Resort podkreśla, że złożone do końca tego roku formularze zachowują swoją ważność i jeśli podatnik nie chce zmieniać treści oświadczenia, to nie musi składać nowych druków. – Dzięki nowym wzorom PIT-2, PIT-2A i PIT-3 możesz m. in. uwzględnić stosowanie ulg podatkowych, takich jak: BezPITdlaMłodych, ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów lub ulgi dla rodzin 4+ – informuje Ministerstwo Finansów.

Resort wskazuje, że nowe wzory PIT-2, PIT-2A i PIT-3 zawierają oświadczenie lub wniosek w następujących sprawach:

  • pomniejszania zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 300 zł miesięcznie dla PIT-2), odpowiednio 1/24 (150 zł – PIT-2A) lub 1/36 (100 zł – PIT-3);
  • zamiaru preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci w celu pobierania zaliczki na podatek przez pracodawcę na szczególnych zasadach;
  • stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zamiejscowych;
  • stosowania zerowych ulg, czyli ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów lub ulgi dla rodzin 4+;
  • niestosowania podstawowych lub podwyższonych (dla pracowników zamiejscowych) kosztów uzyskania przychodów dla pracownika (250 zł albo 300 zł miesięcznie) lub 50 proc. kosztów uzyskania przychodów;
  • niepobierania zaliczek na podatek z uwagi na niskie dochody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty wolnej od podatku.

Kto składa PIT-2?

Ministerstwo Finansów przypomina, że PIT-2 składają m.in. pracownicy, zleceniodawcy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych. PIT-2A skaładają natomiast w szczególności osoby otrzymujące emeryturę lub rentę z zagranicy, stypendium, świadczenie z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, oraz osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych.

Z kolei PIT-3 składają osoby otrzymujące krajową emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego (np. chorobowy lub macierzyński).

Czytaj też:
Ponad 1,5 mld zł podatku od jednej firmy. Poznaliśmy największy podatników CIT
Czytaj też:
Zostaje zerowy VAT na żywność. Jest decyzja minister finansów

Źródło: Twitter/MF, TVN24 Biznes