Po decyzji ws. stóp procentowych. RPP prezentuje optymistyczne prognozy dotyczące inflacji

Po decyzji ws. stóp procentowych. RPP prezentuje optymistyczne prognozy dotyczące inflacji

Prezes NBP Adam Glapiński
Prezes NBP Adam Glapiński Źródło: PAP / Tytus Żmijewski
W komunikacie wydanym po dzisiejszej decyzji ws. stóp procentowych RPP informuje o projekcjach dotyczących inflacji w tym roku i kolejnych dwóch latach. Są one bardziej optymistyczne aniżeli te z końcówki zeszłego roku.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała dziś o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. To oznacza utrzymanie głównej stopy referencyjnej na poziomie 6,75 proc.

RPP o nowych prognozach dotyczących inflacji

W komunikacie uzasadniającym tę decyzję RPP informuje, że zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Jest ona bardziej optymistyczna od tej z listopada zeszłego roku. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 28 lutego 2023 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 10,2 – 13,5 proc. w 2023 r., podczas gdy listopadowa projekcja wskazywała przedział 11,1 – 15,3 proc.).

Projekcja zakłada, że w 2024 roku będzie to 3,9 – 7,5 proc., wobec 4,1 – 7,6 proc. prognozowanych w końcówce zeszłego roku. Z kolei w 2025 roku inflacja miałaby wynieść 2 – 5 proc. W tym wypadku projekcja jest bardzo zbliżona do poprzedniej, która zakładała 2,1 – 4,9 proc.

Prognozy PKB

PKB według nowej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale – 0,1 – 1,8 proc. w 2023 r. (wobec – 0,3 – 1,6 proc. w projekcji z listopada 2022 r.), 1,1 – 3,1 proc. w 2024 r. (wobec 1 – 3,1 proc.) oraz 2 – 4,3 proc. w 2025 r. (wobec 1,8 – 4,4 proc.).

RPP ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. W efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.).

Czytaj też:
Obniżki stóp procentowych w tym roku? Główny ekonomista Banku Pekao dla Wprost
Czytaj też:
Wiceminister finansów: Nasza gospodarka jest odporna na kryzysy zewnętrzne