Polacy nie mają oszczędności. Co trzeci żyje od pierwszego do pierwszego

Polacy nie mają oszczędności. Co trzeci żyje od pierwszego do pierwszego

Skarbonka
Skarbonka Źródło: Fotolia
Niemal jedna trzecia Polaków nie oszczędza - wynika z Ogólnopolskiego Panelu Ariadna dla Wprost.pl. Co dziesiąty respondent jest w stanie miesięcznie odłożyć od 500 do 1000 zł, a jedynie 6 proc. odkłada w tym czasie ponad 2000 zł.

W sondażu przeprowadzonym dla naszej redakcji zapytano Polaków, o to, ile udało im się udaje odkładać pieniędzy miesięcznie. Okazuje się, że 34 proc. ankietowanych nie oszczędza. Niemal co dziesiaty badany (9 proc.) odkłada maksymalnie 100 zł, zaś prawie jedna trzecia respondentów (31 proc.) od 101 zł do 500 zł, z czego 17 proc. od 101 zł do 300 zł, zaś pozostałe 14 proc. od 301 zł do 500 zł. 11 proc. badanych oszczędza miesięcznie od 501 zł do 1000 zł. Niewiele mniej, bo 9 proc. od 1001 do 2000 zł. 6 proc. ankietowanych odkłada miesięcznie powyżej 2000 zł.

Ile mamy oszczędności? 9 proc. powyżej 60 tys. zł

Na pytanie o kwotę posiadanych oszczędności, 23 proc. udzieliło odpowiedzi „w ogóle nie mam oszczędności". Ci, którzy oszczędności mają wskazywali następujące sumy:

  • poniżej 1000 zł (9 proc.)
  • od 1000 zł do 5000 zł (11 proc.)
  • od 5001 do 10 000 zł (9 proc.)
  • od 10 001 do 30 000 zł (12 proc.)
  • od 30 000 do 60 000 (5 proc.).

Oszczędności powyżej 60 000 zł ma blisko co dziesiąty uczestnik badania (9 proc.). 22 proc. respondentów nie udzieliło odpowiedzi na powyższe pytanie.

W co inwestujemy oszczędności?

Oszczędzających zapytano o to, w jaki sposób inwestują zgromadzone środki. Blisko połowa (48 proc.) w nic nie inwestuje. Osoby, które inwestują najczęściej decydują się na lokatę (39 proc.). Znacznie rzadziej wskazywano nieruchomości i obligacje Skarbu Państwa (odpowiednio 8 proc. i 6 proc.). Zaledwie 4 proc. badanych wskazało kryptowaluty, zaś 3 proc. giełdę.

Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1045 osób od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 26 — 29 maja 2023. Metoda: CAWI

Czytaj też:
Od kieszonkowego w śwince-skarbonce do własnego konta w banku
Czytaj też:
Milion oszczędności w firmach. TAURON wspiera efektywność energetyczną