Ok. 200 tys. osób dostanie 1000 zł dodatku do pensji. Jest podpis prezydenta

Ok. 200 tys. osób dostanie 1000 zł dodatku do pensji. Jest podpis prezydenta

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło:PAP / Marcin Obara
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę gwarantującą wprowadzenie dodatku do pensji dla pracowników opieki społecznej. Szacuje się, że dodatkowe 1000 zł brutto otrzyma prawie 200 tys. osób.

Pod koniec kwietnia Sejm przegłosował ustawę gwarantującą wprowadzenie dodatku do pensji dla pracowników opieki społecznej. Przed tygodniem regulacją zajęli się senatorowie, którzy nie wnieśli żadnych poprawek. W czwartek ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda.

Zgodnie z ustawą, dodatek do pensji ma wynieść 1000 zł brutto. „Na rękę" pracownicy otrzymają ok. 600-700 zł. Kwota różni się w zależności od charakteru zatrudnienia i placówki zatrudniającej. Dodatek ma być wypłacany od lipca br.

Kto dostanie 1000 zł dodatku?

Na dodatek do wynagrodzeń będą mogły liczyć osoby pracujące w:

 • jednostkach pomocy społecznej,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • centrach usług społecznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach wsparcia, w tym ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • dziennych domach pomocy,
 • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schroniskach dla osób bezdomnych,
 • schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi czy w klubach samopomocy.

Dodatek obejmie też osoby pracujące w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracowników placówek wsparcia dziennego, a także instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, które prowadzone są przez samorządy, czyli żłobki, kluby dziecięce i o dziennych opiekunów.

Szacuje się, że dodatek do pensji otrzyma ok. 190 tys. osób.

Czytaj też:
Wakacje kredytowe po nowemu. Jest decyzja prezydenta
Czytaj też:
Sejm przyjął „babciowe". Kto otrzyma 1500 zł?

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wprost