W 2020 roku PIT rozliczysz również przez internet

W 2020 roku PIT rozliczysz również przez internet

Formularz PIT-37
Formularz PIT-37 Źródło: Shutterstock / wawritto
Dobre wiadomości dla osób, które na myśl o rozliczeniu podatkowym dostają dreszczy. Podobnie jak w tym roku, w 2020 r., również będzie można zrzucić ten obowiązek na urzędników. Rada Ministrów przyjęła zmiany w ustawie.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez ministra finansów.

PIT rozliczysz elektronicznie

Zmieni się zakres usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych.

Projekt ustawy zakłada, że:

  • Usługa w 2020 r. będzie dotyczyć – analogicznie, jak w 2019 r. – zeznań na formularzach PIT 37 i PIT 38. Nie znajdzie zaś zastosowania do zeznań składanych przez podatników w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej
  • Usługa polega na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. KAS wypełnia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły oraz danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa KAS i innych rejestrach państwowych, np. PESEL. Pozwoli to na przygotowanie przez KAS jeszcze pełniejszych zeznań dla podatników
  • Wdrożenie usługi polegającej na udostępnieniu za pośrednictwem portalu podatkowego przez KAS wypełnionego zeznania zostało rozłożone w czasie. Przyjęto, że realizacja usługi będzie następować w dwóch etapach
  • Zmiana nie przesądza o rezygnacji z udostępniania wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla przedsiębiorców, gdyż część usług dedykowanych przedsiębiorcom będzie dostępna w ramach projektu e-Urząd Skarbowy, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Finansów

Czytaj też:
Budżet na 2020 roku bez deficytu. Rząd wyjaśnia, jak to możliwe

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / KPRM