Ulga dla klasy średniej. Rozliczać się razem czy osobno?

Ulga dla klasy średniej. Rozliczać się razem czy osobno?

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Materiały prasowe
Czy w Polskim Ładzie bardziej opłaca się rozliczać wspólnie z małżonkiem czy jednak osobno? Każda para musi to przeliczyć samodzielnie, bo może się okazać, że w świetle zmian oddzielne przygotowanie zeznania rocznego przyniesie więcej korzyści, gdyż wysokość możliwej do odliczenia ulgi dla klasy średniej będzie wyższa niż przysługująca ulga dla zsumowanego przychodu.

Ulga dla klasy średniej skomplikowała nasze myślenie o podatku dochodowym. To zupełnie nowa konstrukcja, która powstała po to, by złagodzić konsekwencje zmian w systemie podatkowym. W ostatnich dniach grudnia pracownicy gorączkowo szukali informacji na temat tego, czy składać wniosek o nieuwzględnianiu ulgi czy jednak tego nie robić. O tym, z czego wynikały dylematy, piszemy w tym tekście.

Polski Ład: najważniejsze zmiany dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie

Nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. O ile rząd rozpisał zasadę stosowania ulgi w odniesieniu do jednego podatnika, to nie przesądził jednoznacznie, w jaki sposób mają stosować ulgę małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie.

Eksperci firmy konsultingowej E&Y pochylili się nad najczęściej pojawiającymi się wątpliwościami i opisali kluczowe zmiany wynikające z Polskiego Ładu, które mają znaczenie dla wspólnego rozliczania małżonków. Oto one:

  • Kwota dochodów rocznych, do której ma zastosowanie stawka 17 proc. została podwyższona do 120 tys. zł.
  • Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest dopuszczalne także za rok, w którym zawarto związek małżeński, pod warunkiem, że pozostawali w nim do końca roku – oznacza to, że nawet jeśli podatnicy wzięli ślub 31.12.2021 r. również będą mieli prawo do wspólnego rozliczenia. W przypadku rozwodu podatnicy nie mają prawa do wspólnego rozliczenia za miesiące pozostawania w związku małżeńskim. Ta zmiana będzie miała zastosowanie już do rozliczeń za 2022 rok.
  • Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe w roku śmierci jednego z małżonków.
  • Małżonkowie rozliczający się wspólnie będą mogli rozliczyć tzw. ulgę 4+, jednakże ta zmiana będzie miała zastosowanie dopiero w rozliczeniu rocznym składanym w 2023 roku.
  • Małżonkowie rozliczający się wspólnie mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej.

Wspólne rozliczanie z małżonkiem – kolejność obliczeń

Krok 1. Każdy z podatników oddzielnie pomniejsza swój przychód o koszty (koszty uzyskania przychodu, składki ZUS, ulgę dla klasy średniej – jeśli się należy) oraz o przysługujące mu inne odliczenia.

Krok 2. Małżonkowie sumują swoje dochody, które należy podzielić na dwa i otrzymaną wartość mnożą razy stawkę podatkową według skali oraz pomniejszają o kwotę zmniejszającą podatek (PIT-2).

Końcowy wynik to podatek naliczony, który po odjęciu sumy zaliczek przekazanych do Urzędu Skarbowego w trakcie roku pokaże nadpłatę lub niedopłatę podatku dochodowego.

Razem czy osobno? To zależy

Tyle teoria, a jak to wygląda w praktyce? E&Y przedstawił kilka scenariuszy w zależności od wysokości miesięcznego wynagrodzenia małżonków. Warto zapoznać się z nimi i odnieść je do swojej sytuacji życiowej.Cały tekst można znaleźć na stronie E&Y pod tytułem„Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie z małżonkiem”

Eksperci z EY są zdania, że nowe regulacje pozwalają na wybór optymalnej formy rozliczenia. Może okazać się, że samodzielne rozliczenie będzie korzystniejsze. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji finansowej i zawodowej danego małżeństwa.

Czytaj też:
Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie –  komu przysługuje, czy warto złożyć wniosek o jej nienaliczanie

 0

Czytaj także