Pomoc publiczna. Restrukturyzowany bank podbił stawkę

Pomoc publiczna. Restrukturyzowany bank podbił stawkę

Idea Bank
Idea Bank Źródło: Shutterstock / Robson90
W 2021 roku było mniej decyzji o udzieleniu pomocy publicznej niż w poprzednim. Tegoroczne podsumowanie „podbija” przymusowa restrukturyzacja Idea Banku.

„Dziennik Gazeta Prawna” policzył, ile decyzji o udzieleniu pomocy publicznej w wysokości co najmniej 5 mln zł udzielił w mijającym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Było ich nieco ponad 900 i dotyczyły niespełna 570 beneficjentów. Rok wcześniej decyzji o pomocy było ponad 720, a rozłożyły się one na prawie 20 podmiotów więcej niż obecnie. UOKiK zbiorczych danych jeszcze nie ma.

W sumie liczba wszystkich decyzji o pomocy publicznej wydano w mijającym roku 2 mln, przy czym w tej liczbie zamykają się także drobne umorzenia podatków czy składek.

W 2020 r., gdy firmy korzystały z mechanizmów ratunkowych wprowadzonych po wybuchu pandemii, jednostkowych decyzji było ok. 8 mln. Największą pomoc otrzymały wtedy TVP i PLL Lot.

Przymusowa restrukturyzacja banku

To, że w 2021 r. wartość pomocy zwiększyła się, jest wynikiem decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku. Weszła w życie w styczniu 2021 roku Ponad 12,6 mld zł, które zostały ujęte w statystykach pomocy publicznej, jest zbliżona do wielkości depozytów gwarantowanych, które były zgromadzone w Idei tuż przed przejęciem jej działalności przez Pekao.

W 2020 roku mieliśmy dwa przypadki przymusowej restrukturyzacji, ale oba dotyczyły banków spółdzielczych o niedużej skali działania. Wartość związanej z nimi pomocy publicznej nie przekraczała 200 mln zł.

Kto jeszcze dostał znaczącą pomoc publiczną

Wzorem lat poprzednich, wysoko w rankingu korzystających z pomocy publicznej są firmy wydobywcze i energetyczne. „DGP” wylicza, że w przypadku spółek z Polskiej Grupy Energetycznej czy Enei Wytwarzanie była to pomoc na zapewnienie mocy wytwórczych. Spółka Restrukturyzacji Kopalń uzyskała wsparcie od ministra aktywów państwowych na mocy ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ale też z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z kolei Polska Grupa Górnicza dostała miliard złotych preferencyjnej pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju (pomoc brutto to w tym przypadku niewiele ponad 200 mln zł), ale też przyznane przez Urząd Regulacji Energetyki niespełna 10 mln zł w postaci obniżki opłaty w ramach pomocy na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych.

Czytaj też:
Absurdy Polskiego Ładu. Klasa średnia nie zyskuje nic, bogaci mogą się załapać na małą obniżkę

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna