Mniej upadłości firm, a co z upadłościami konsumenckimi?

Mniej upadłości firm, a co z upadłościami konsumenckimi?

Przeprowadzka
Przeprowadzka Źródło:Pixabay
Końcówka roku przyniosła spadek liczby wydanych decyzji o upadłościach firm oraz mniej upadłości konsumenckich.

W grudniu 2022 r. polskie sądy wydały 24 decyzje o upadłościach firm. Oznacza to spadek o jedną trzecią w stosunku do listopada, kiedy to takich decyzji zapadło 36. Różnica względem analogicznego okresu w 2021 r. nie była już aż tak znaczna i wyniosła zaledwie 2 postanowienia o upadłości mniej – wynika z danych zebranych przez wywiadownię gospodarczą MGBI.

Spadła liczba postanowień o upadłości firm

Grudzień 2022 r. był drugim najmniej obfitym w upadłości miesiącem w całym roku. Tylko w sierpniu sądy wydały mniej postanowień w tej sprawie – było ich wówczas zaledwie 16, co zapewne wynikało z mniej intensywnej pracy sądów podczas sezonu wakacyjnego.

Liczba złożonych do sądów wniosków o ogłoszenie upadłości firm w grudniu 2022 r. wyniosła 145. Nie odbiega ona znacząco od wyników z pozostałych miesięcy ubiegłego roku – to zaledwie o 1 mniej niż w listopadzie i 7 więcej niż w październiku.

Sporą różnicę widać z kolei, gdy przyjrzymy się analogicznemu okresowi w roku 2021. Wraz z początkiem grudnia wystartował wówczas Krajowy Rejestr Zadłużonych. Jego funkcjonowanie w początkowym okresie było dalekie od idealnego, stąd w pierwszym miesiącu od uruchomienia złożono w nim zaledwie 32 wnioski.

Październik rekordowy pod względem upadłości konsumenckich

Październik 2022 r. był rekordowym miesiącem, jeśli chodzi o liczbę ogłoszonych upadłości konsumenckich. W listopadzie było ich mniej, a w grudniu ponownie zaobserwowaliśmy tendencję spadkową. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku sądy wydały 1402 decyzje w tej sprawie, co było czwartym wynikiem w skali poprzednich dwunastu miesięcy.

Można zatem powiedzieć, że choć trend osiągnął swój szczyt i wyhamował, to nadal znajduje się na dość wysokim poziomie. Warto przy tym zaznaczyć, że jeśli porównamy grudzień 2022 r. z analogicznym okresem 2021 r., to zobaczymy spadek o niespełna 11 proc.

Czytaj też:
Rosną długi polskich miast. Najtrudniejsza sytuacja w Krakowie
Czytaj też:
Członkostwo w UE podbiło polskie PKB o 31 proc. Poza Unią bylibyśmy na poziomie z 2014 roku

Źródło: WPROST.pl