Kolejne zmiany w Kodeksie Pracy. Dłuższe urlopy od 26 kwietnia

Kolejne zmiany w Kodeksie Pracy. Dłuższe urlopy od 26 kwietnia

Praca z dzieckiem
Praca z dzieckiem Źródło:Pixabay
Nowelizacja Kodeksu pracy jest ważnym wydarzeniem w życiu wielu pracowników oraz pracodawców. Dzięki zmianom skorzystamy z dodatkowych dni urlopu oraz lepiej będziemy znać nasze prawa. Co ulegnie zmianie?

26 kwietnia nastąpi kolejna zmiana Kodeksu Pracy. Ostatnia miała miejsce na początku kwietnia, kiedy uregulowano prawnie kwestię pracy zdalnej. Nowe zmiany wpłyną znacznie na okresy próbne oraz urlopy rodzicielskie. Pozwoli to na pogodzenie życia prywatnego z zawodowym.

Ograniczenia dotyczące okresu próbnego

Od środy 26 kwietnia wchodzą w życie nowe zasady dotyczące okresu próbnego. Okres próbny uzależniony będzie od planowanej długości kolejnej umowy z pracownikiem. Na tym przykładzie okres próbny nie może być dłuższy niż:

  • Miesiąc — jeśli kolejna umowa zawarta będzie na okres krótszy niż sześć miesięcy;
  • Dwa miesiące — jeśli kolejna umowa trwałaby 6-12 miesięcy;
  • Trzy miesiące — jeśli kolejna umowa byłaby dłuższe niż 12 miesięcy.

Oprócz tego, jeśli pracodawca chce rozwiązać umowę z pracownikiem, będzie musiał uzasadnić swoją decyzję. W przypadku umów, które były zawarte przed 26 kwietnia, nie będą wprowadzone żadne zmiany. Dotyczy to wyłącznie osób przyjętych na nowych zasadach.

Bardziej przejrzysta umowa

W nowej umowie zawarte będzie więcej informacji. Pojawią się tam odpowiedzi na temat nadgodzin oraz rekompensaty z tego tytułu. Dodatkowo pracownikom przysługiwać będzie dłuższa przerwa.

Przy pracy powyżej 9 godzin pracownik otrzyma dodatkowe 15 minut przerwy. W przypadku pracy powyżej 16 godzin dodatkowe wolne wyniesie 30 minut. W umowie zawarte również będą zasady przechodzenia pomiędzy zmianami, jeśli godziny pracy są zmienne.

Ograniczenia dla pracodawców

Nowelizacja Kodeksu pracy niesie ze sobą również nowe wymagania i zakazy względem pracodawców. Będą oni musieli informować pracowników o wolnych stanowiskach pracy i szansach na awans. Oprócz tego pracownik będzie mógł sam zgłaszać się o zmianę warunków. Ich wnioski będą mogły dotyczyć przejścia umowy na czas nieokreślony lub jaśniejszych warunków pracy.

Pracodawca otrzyma również kilka zakazów. Nie będzie mógł już zakazywać swoim pracownikom pozostania w stosunku pracy z innym pracodawcą. Wyjątkiem od tej reguły jest tylko odpowiednio sformułowany zapis w umowie dotyczący zakazu konkurencji.

Więcej urlopu dla pracowników

Od 26 kwietnia w życie wchodzi urlop opiekuńczy, niekoniecznie związany z rodzicielstwem. Ma on wynosić 5 dni kalendarzowych i będzie mógł z niego korzystać każdy pracownik. Może zostać wykorzystany na opiekę i wsparcie potrzebującego członka rodziny.

Do urlopów wprowadzone zostaną również dwa dodatkowe dni z tytułu nagłej sytuacji rodzinnej. Będzie można go wziąć jeśli w rodzinie doszło do nagłej choroby lub wypadku. Wtedy pracownikowi za dzień urlopu przysługiwać będzie 50 procent podstawowego dziennego wynagrodzenia.

Pojawiła się również dobra informacja dla wszystkich rodziców. Wydłużony zostaje urlop rodzicielski. W przypadku urodzenia jednego dziecka urlop taki trwać może do 41 tygodni. Przy porodzie mnogim okres opiekuńczy zostaje wydłużony do 43 tygodni.

Wsparcie dla pracujących rodziców

Kodeks pracy wprowadza również dodatkowe udogodnienia dla rodziców dzieci do ósmego roku życia. Takie osoby będą mogły złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy. Dodatkowo rodziców takich dzieci nie można:

  • Zmusić do wzięcia nadgodzin;
  • Zatrudniać w porze nocnej;
  • Zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy;
  • Wysyłać na delegację.

Czytaj też:
Nie ma dnia bez ciężkiego wypadku w pracy. Statystyki są zatrważające
Czytaj też:
Nadchodzi rewolucja na rynku pracy. Eksperci nie mają wątpliwości

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl