Biało-czerwony kapitał: czempioni polskiej gospodarki

Biało-czerwony kapitał: czempioni polskiej gospodarki

Raport „Wprost” – Biało-czerwony kapitał
Raport „Wprost” – Biało-czerwony kapitał Źródło:Wprost
Patrząc na wyniki spółek z polskim kapitałem lub z przewagą polskiego kapitału, nie powinniśmy czuć żadnych kompleksów wobec międzynarodowych korporacji. Dobrze radzą sobie zarówno spółki Skarbu Państwa, jak i firmy prywatne. Te pierwsze odegrały ważną rolę w stabilizowaniu polskiej gospodarki w czasie pandemii i po wybuchu wojny w Ukrainie. Ich obecność powoduje efekt synergii, bo pomagają mniejszym rodzimym firmom, a płacone przez nie podatki finansują wydatki samorządów i całego państwa.

Każdego roku Ministerstwo Finansów wskazuje przedsiębiorstwa, które są największymi płatnikami podatku CIT. W 2021 roku (dane za 2022 rok zostaną podane jesienią) w kategorii „Firmy indywidualne” w piątce największych płatników znalazły się trzy podmioty z wyłącznie polskim kapitałem. Polski Koncern Naftowy Orlen SA wpłacił do kasy państwa ponad 1,5 mld zł i zajął pierwsze miejsce w zestawieniu. PGNiG SA zapłacił blisko 1,2 mld zł CIT i zajął drugie miejsce. Na trzecim znalazł się Cyfrowy Polsat SA z blisko 720 mln zł podatku.

W kategorii „Grupy kapitałowe” w pierwszej piątce płatników znalazły się cztery firmy z polskim kapitałem: KGHM (blisko 1,5 mld zł), PKO BP SA (ponad 1,4 mld zł), PZU (ponad 625 mln zł; czwarte miejsce) i PGK PGE (ponad 616 mln zł; miejsce 5).

Czytaj też:
KGHM – dobry rok miedziowego giganta

Spółki z polskim kapitałem nie działają w próżni: wszystkie rywalizują z zagranicznymi korporacjami, za którymi stoją miliardy dolarów. Mimo to, w silnie konkurencyjnym środowisku udaje im się notować zyski. Przykładowo, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej KGHM za 2022 rok wyniosły 33,8 mld zł, czyli o 13,6 proc. więcej niż w 2021 roku. Zysk netto za ubiegły rok wyniósł 4,8 mld zł a skorygowana EBIDTA osiągnęła wartość 8,9 mld zł.

Podobnie z PZU: ten ważny gracz polskiego rynku kapitałowego – największa firma ubezpieczeniowa w kraju, tak pod względem wielkości obrotów i liczby klientów, jak i liczby oddziałów, pracowników i współpracujących agentów – w ubiegłym roku zanotował najlepszy od 13 lat wynik pod względem zysku netto.

Gospodarczy patriotyzm

Każdy z nas słyszał hasła wzywające do kupowania polskich produktów, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że istnieje związek między decyzjami zakupowymi a naszym dobrobytem. Jeśli kupujemy produkty i usługi polskich firm, to te pieniądze zostają w Polsce, a przy tym wspieramy tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy w kraju. Jeśli jednak kupujemy produkty i usługi zagraniczne, to nasze pieniądze wędrują zagranicę, a przy okazji utrzymujemy miejsca pracy za granicą.

Korzystanie z usług firm z polskim kapitałem – bez różnicy, czy to spółki Skarbu Państwa, czy prywatne – wpisuje się w patriotyzm gospodarczy. Pojęcie patriotyzmu gospodarczego jest nieostre, to zjawisko wielowymiarowe. Z punktu widzenia firm to rozwijanie działalności w kraju i płacenie w nim podatków, wykorzystywanie rodzimych technologii, odpowiedzialna postawa kupowania polskich produktów oraz odpowiedzialna postawa firmy wobec pracowników, klientów i lokalnych społeczności – a to w dalszym ciągu nie są wszystkie elementy składające się na to zjawisko. Z punktu widzenia konsumentów to natomiast wybieranie polskich produktów. W sklepach można je łatwo zidentyfikować, wystarczy spojrzeć na kod kreskowy. Jeśli rozpoczyna się od liczby „590”, to znaczy, że został wyprodukowany w Polsce.

Bezpieczeństwo finansowe

Ostatnie lata przyniosły dwa „szoki kryzysowe” – najpierw pandemię, która skutkowała m.in. przerwaniem ciągłości dostaw z rynków azjatyckich, a później wojnę w Ukrainie. W tych trudnych okolicznościach ogromną rolę w stabilizowaniu gospodarki odegrały duże spółki Skarbu Państwa i niezależne instytucje, takie jak Narodowy Bank Polski.

Polska weszła do elitarnej ligi gospodarek, które nie tylko relatywnie dobrze przetrwały globalny kryzys finansowy z lat 2007–2012 i pandemię COVID-19, lecz także wykorzystały oba te wyzwania do zwiększenia swojego potencjału.

Reakcja na te wyzwania pokazała, że Polska jest silnym państwem, a Narodowy Bank Polski – instytucją, która skutecznie realizuje swoje cele ustawowe. Przykładowo dzięki polityce sukcesywnej akumulacji aktywów rezerwowych NBP, w obliczu wojny w Ukrainie, dysponował adekwatnym poziomem rezerw oraz odpowiednim zestawem instrumentów, aby – w razie potrzeby – móc przeciwdziałać szokom na rynkach finansowych.

Czytaj też:
Giełda Papierów Wartościowych: bezpieczna przystań dla inwestorów

Z kolei Giełda Papierów Wartościowych już od ponad 30 lat służy jako miejsce do pozyskiwania przez firmy kapitału. Umożliwia ona przedsiębiorcom pozyskiwanie kapitału poprzez emisję i sprzedaż swoich akcji. Ponadto oferuje wiele instrumentów zabezpieczających transakcje handlowe – np. poprzez kontrakty terminowe eksporterzy i importerzy mogą uchronić się przed skutkami wahania kursów walut.

Bezpieczeństwo energetyczne

Firmy z polskim kapitałem nie tylko tworzą niezależność i siłę naszej gospodarki. Ich prężna działalność wspiera też setki innych firm. Koncerny budują infrastrukturę, z której korzystają mniejsze podmioty, a także zapewniają bezpieczeństwo (energetyczne, infrastrukturalne, finansowe) dla firm z różnych sektorów.

Za przykład działań wzmacniających bezpieczeństwo energetyczne państwa mogą posłużyć wysiłki podejmowane przez spółki Gaz-System i PERN. Pierwsza z wymienionych wdraża strategię dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez GAZ-SYSTEM należy budowa gazociągu Baltic Pipe oraz interkonektorów gazowych z Litwą i Słowacją, a także rozbudowa krajowej sieci przesyłowej i Terminalu LNG w Świnoujściu. W najbliższych latach spółka planuje zrealizować także projekt terminala FSRU w rejonie Gdańska.

Czytaj też:
Ropa naftowa i paliwa – Polska po bezpiecznej stronie

PERN wdraża strategiczne inwestycje w nowe zbiorniki na ropę naftową i paliwa oraz nowe rurociągi przesyłowe – infrastruktura krytyczna firmy pozwala Polsce w skuteczny sposób dywersyfikować dostawy surowca i paliw. W ciągu ostatnich sześciu lat, pojemności na paliwa wybudowane przez PERN zwiększyły się aż o blisko 0,6 mln mᶟ. PERN wybudował w tym czasie 20 nowych zbiorników paliwowych. W 2022 roku do eksploatacji trafiło siedem z nich. Jednocześnie pod koniec czerwca ubiegłego roku ruszyła budowa kolejnych ośmiu magazynów.

Ważnym wątkiem bezpieczeństwa energetycznego jest transformacja sektora energetycznego. Warto w tym miejscu wspomnieć o działaniach podejmowanych przez Eneę. Spółka stawia sobie za cel strategiczny osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. (poprzez stopniowe odchodzenie od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii), podejmuje też inicjatywy i projekty związane z rozwojem nowych technologii, takich jak magazynowanie energii czy elektromobilność. Dość wspomnieć, że w latach 2023-2042 Enea chce przeznaczyć ponad 68 mld zł na inwestycje, z czego blisko 14 mld zł na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii.

Czytaj też:
NBP dba o mocne fundamenty polskiej gospodarki
Czytaj też:
PZU – ubezpieczyciel o polskim DNA
Czytaj też:
Grupa Enea: misja transformacji polskiej energetyki
Czytaj też:
GAZ-SYSTEM: bezpieczeństwo i zaangażowanie