Zmiany w Kodeksie pracy przyjęte przez Sejm. Celem ochrona pracowników

Zmiany w Kodeksie pracy przyjęte przez Sejm. Celem ochrona pracowników

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Umowa, pióro, podpis (fot. Fotolia.pl/
Posłowie przyjęli projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który wymaga, by pracodawcy potwierdzali warunki pracy przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków.

W myśl nowelizacji Kodeksu pracy, każdy pracodawca będzie musiał potwierdzać warunki zatrudnienia na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do podjęcia obowiązków. Celem zmiany ma być ograniczanie zatrudniania w szarej strefie i ułatwić ewentualnie dochodzenia praw pracownikom. Warunki umowy lub sama umowa z pracownikiem będzie musiała zostać podpisana najpóźniej dzień przed rozpoczęciem pracy. Obecnie przepisy wymagają tego w pierwszym dniu pracy, wobec czego w przypadku kontroli, pracodawcy mogą tłumaczyć, iż pracownik dopiero co podjął obowiązki.

W przepisach znalazła się regulacja zezwalająca na nałożenie kary grzywny na nieuczciwego pracodawcę, który skierowałby pracownika do pracy przed podpisaniem umowy. Równocześnie nowe przepisy w zamierzeniu autorów nowelizacji mają być korzystne dla uczciwych pracodawców, którzy zatrudniając legalnie ponoszą wyższe koszty pracy, przez co stają się mniej konkurencyjni niż nieuczciwi przedsiębiorcy

Za przyjęciem zmian głosowało 413 posłów, przeciw dwóch, a jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa trafiła do Senatu. Jeśli zostanie przegłosowana i podpisze ją prezydent, wejdzie w życie 1 września.

 3

Czytaj także