Ministerstwo Finansów: W budżecie brakuje ponad 2 miliardów złotych

Ministerstwo Finansów: W budżecie brakuje ponad 2 miliardów złotych

Pieniądze polskie, zdjęcie ilustracyjne
Pieniądze polskie, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / adix89
W budżecie państwa na koniec listopada odnotowano deficyt w wysokości 2,4 miliarda złotych. O dziurze budżetowej poinformowało Ministerstwo Finansów.

Według przedstawionego w marcu br. harmonogramu wykonania budżetu, w budżecie państwa na koniec października miał być odnotowany deficyt w wysokości 46,49 mld zł (78,3 proc.), rocznego planu. W czwartek 21 grudnia resort poinformował, że dochody w okresie styczeń-listopad wyniosły 323,3 mld zł, tj. 99,3proc. planu. Według szacunkowych danych w okresie styczeń - listopad 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 28,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 13,9 proc.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - listopad 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 20,3 proc. r/r (tj. ok. 24,7 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,2 proc. r/r (tj. ok. 2,6 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 8,6 proc. r/r (tj. ok. 3,7 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 12,9 proc. r/r (tj. ok. 3,1 mld zł).

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-XI 2017 r. wyniosły 4,0 mld zł, tj. 100,9 proc. planu. Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 325,7 mld zł tj. 84,6 proc. planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano na wydatki 322,1 mld zł, tj. 87,4 proc. planu.

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - listopad roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 7,2 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu rodzina „500 plus” w okresie styczeń - listopad br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia. Ponadto różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - listopad roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS oraz w ramach środków własnych Unii Europejskiej (wykonanie niższe odpowiednio o ok. 8,7 mld zł i ok. 1,0 mld zł).

W przypadku ZUS jest to spowodowane przede wszystkim lepszym wpływem składek w okresie styczeń – listopad 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Niższe wykonanie w ramach środków własnych Unii Europejskiej związane jest z redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. w wyniku niższego wykonania budżetu UE w 2016 r. W związku z powstałymi oszczędnościami po stronie wydatków budżetu państwa ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017, oszczędności te zostały rozdysponowane na inne cele określone w niniejszej ustawie w wys. 9,6 mld zł.

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także