Narodowy Spis Powszechny wystartował. Jak się spisać, czy można oczekiwać pomocy rachmistrza?

Narodowy Spis Powszechny wystartował. Jak się spisać, czy można oczekiwać pomocy rachmistrza?

1 kwietnia 2021 roku rusza Narodowy Spis Powszechny
1 kwietnia 2021 roku rusza Narodowy Spis Powszechny Źródło: mat. prasowe
W czwartek 1 kwietnia wystartował Narodowy Spis Powszechny 2021. Powtarzany co 10 lat spis w tym roku, głównie z powodu pandemii, będzie odbywał na innych zasadach.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021. Obowiązkiem spisowym są objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis powszechny w 2021 roku jest inny niż te z poprzednich lat, ponieważ to na mieszkańców Polski scedowano obowiązek spisania. Mają oni dokonywać „samospisu internetowego”, czyli udzielić odpowiedzi przez interaktywną aplikację na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak zapisać się do spisu powszechnego 2021?

Poza metodą samospisu, przewidziane są jeszcze dwie formy uzupełniające: spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Jednak obydwie te formy są przewidziane tylko w szczególnych przypadkach, zwłaszcza spotkanie z rachmistrzem.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy, a za uchylenie się od obowiązku grozi grzywna. W przypadku podania nieprawdziwych informacji karą może być nawet do dwóch lat więzienia.

„Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego. Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu” – podkreśla GUS.

Źródło: WPROST.pl