Spis Powszechny dobiega końca. Za odmowę udziału grozi duża kara

Spis Powszechny dobiega końca. Za odmowę udziału grozi duża kara

1 kwietnia 2021 roku rusza Narodowy Spis Powszechny
1 kwietnia 2021 roku rusza Narodowy Spis Powszechny / Źródło: mat. prasowe
Tylko do końca miesiąca można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Jest to obowiązek każdego obywatela i odmowa będzie się wiązała z karą grzywny do 5 tys. zł.

Spisu można dokonać również za pomocą aplikacji spisowej dostępnej na stronie https://spis.gov.pl lub w mobilnym punkcie spisowym. Kto nie ma dostępu do komputera, może udać się do urzędu gminy – w każdym utworzono stanowiska przeznaczone właśnie do dokonania spisu. Osoba, która nie skorzysta z żadnej ze wskazanych powyżej możliwości, powinna spodziewać się telefonu od rachmistrza, który zada wszystkie pytania.

O ile możemy samodzielnie podjąć decyzję co do tego, którego dnia i o której godzinie dokonamy samospisu, to w chwili, w której zadzwoni do nas rachmistrz, nie możemy już odmówić rozmowy. Rachmistrz zawsze zadzwoni z jednego z dwóch numeru: 22 828 88 88 albo 22 279 99 99. Jeśli mamy wątpliwości, czy rozmówca nie jest oszustem, możemy go sprawdzić dzwoniąc na numer infolinii 22 279 99 99 lub skorzystać z aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie gov.pl.

twitter

Narodowy Spis Powszechny 2021. Jak dokonać samospisu?

Spis w 2021 roku przenosi obowiązki, dotychczas wykonywane przez rachmistrzów, scedowano na obywateli. W ramach samospisu respondenci mogą w sieci wypełnić formularze w aplikacji, która jest dostępna na stronie internetowej GUS.

„Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki” – czytamy na stronach spisu powszechnego.

Kary za odmowę wzięcia udziału w spisie powszechnym

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy, a za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny (ujęta w w art. 57 ustawy o statystyce publicznej). Grzywna za odmowę udziału w spisie powszechnym może wynieść do nawet 5 tys. zł, a jej wysokość zależy od decyzji sądu.

Jeszcze większa kara czeka tych, którzy w trakcie spisu powszechnego podadzą nieprawdziwe informacje. W tym wypadku zgodnie z art. 56 ustawy o statystyce publicznej:

1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

Jakie pytania w spisie powszechnym?

Ponieważ spisem powszechnym będą objęci także obcokrajowcy, to trudno wskazać dokładną listę pytań dla każdego z repondentów. Może się ona skracać lub wydłużać w zależności od udzielanych odpowiedzi, które wynikają z indywidualnej sytuacji mieszkańca Polski (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.).

Ogólny zakres pytań Narodowego Spisu Powszechnego 2021 przedstawia się następująco:

 • płeć;
 • wiek;
 • adres zamieszkania;
 • stan cywilny;
 • kraj urodzenia;
 • kraj posiadanego obywatelstwa;
 • bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
 • lokalizacja miejsca pracy;
 • rodzaj działalności zakładu pracy;
 • zawód wykonywany;
 • status zatrudnienia;
 • wymiar czasu pracy;
 • rodzaj źródła utrzymania osób;
 • rodzaje pobieranych świadczeń;
 • poziom wykształcenia;
 • samoocena niepełnosprawności;
 • prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
 • stopień niepełnosprawności;
 • grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności;
 • okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
 • miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
 • miejsce zamieszkania rok przed spisem;
 • fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
 • rok przyjazdu /powrotu do Polski;
 • miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
 • kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą);
 • narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
 • język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
 • wyznanie – przynależność do wyznania religijnego;
 • stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
 • tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania;
 • rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
 • stan zamieszkania mieszkania;
 • własność mieszkania;
 • liczba osób w mieszkaniu;
 • powierzchnia użytkowa mieszkania;
 • liczba izb w mieszkaniu;
 • wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
 • rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
 • tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
 • rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
 • stan zamieszkania budynku;
 • wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
 • powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
 • liczba izb w budynku;
 • własność budynku;
 • liczba mieszkań w budynku;
 • rok wybudowania budynku.

Czytaj też:
Odmówili udziału w spisie powszechnym. Ponad 80 wniosków o ukaranie grzywną

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także