Zakaz handlu w niedziele. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Zakaz handlu w niedziele. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło:Newspix.pl / Nikoff
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącą zakazu handlu w niedziele, która ma doprecyzować przepisy i uszczelnić dotychczasowe zasady.

obowiązuje od kilku lat (najpierw były to dwie niedziele w miesiącu, gdy nie można było robić zakupów, potem trzy, a na koniec wszystkie – choć z małymi wyjątkami), ale wraz z upływem czasu kolejne firmy znajdowały rozwiązania, by jednak prowadzić sprzedaż. Znane były zabiegi, by np. w placówkach otwierać punkty pocztowe (wyłączone z zakazu).

Politycy zdecydowali, że należy ukrócić ten proceder i znowelizować ustawę o zakazie handlu. 18 października podpis pod nią złożył prezydent (Kancelaria Prezydenta poinformowała o tym fakcie dzień później). Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zakaz handlu w niedziele po zmianach. Nowe zasady

W nowelizacji ustawy skupiono się głównie na tym, by zmodyfikować zakres wyłączeń spod zakazu handlu, a kluczowe jest sformułowanie o „przeważającej działalności” placówki. To określenie „ma oznaczać rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955 i 1641), jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293)”.

Ta „przeważająca działalność” w przypadku placówek pocztowych ma wynosić wspomniane 40 proc. przychodu. Oznacza to, że otwarte dotychczas w niedzielę sklepy nie będą spełniały tego warunku.

Placówki, podmioty, które skorzystają z tego wyłączenia, będą miały jednak nowe obowiązki: mają prowadzić ewidencję miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Za ewentualny brak takiej ewidencji będą grozić kary.

Inne zmiany w handlu w niedziele

Poszerzono też lub usunięto z zakazu wyłączeń takie przypadki:

  • usunięcie, z wykazu wyłączeń, handlu w centrach pierwszej sprzedaży ryb oraz zawężenie możliwości handlu rybami do sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych;
  • poszerzenie wyłączeń o handel w placówkach handlowych prowadzących handel materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych;
  • poszerzenie wyłączeń o handel w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup produktów pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin białkowych, innych upraw polowych, owoców, warzyw, mleka surowego lub runa leśnego.

Czytaj też:
Pracownicy dwóch sieci dostaną dodatek za pracę w niedziele. Jedna z nich przeznaczy 7 mln zł