Ministerstwo Finansów: Prawie 35 miliardów złotych długu do września

Ministerstwo Finansów: Prawie 35 miliardów złotych długu do września

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo FinansówŹródło:Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / Adam-dalekie-pole
Ministerstwo Finansów podało stopień wykonania budżetu państwa na 2023 rok. Z danych od stycznia do września można wyciągnąć kilka ciekawostek.

Ministerstwo Finansów podało, że państwo wydało do końca września już ponad 65 proc. budżetu, który był przewidziany na ten rok. Wiemy, co wygenerowało dodatkowe koszty.

Budżet na 2023 rok. Wiemy, ile zostało w kasie państwa

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wyniosło 452,7 mld zł, tj. 65,3 proc. planu rocznego i było wyższe o 97 mld, tj. 27,3 proc. wyższe niż rok wcześniej, podało Ministerstwo Finansów.

„Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wyniosło 452,7 mld zł, tj. 65,3 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (355,7 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 97,0 mld zł, tj. 27,3 proc”. – czytamy w komunikacie.

Budżet państwa. Na to wydano więcej

Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 21,5 mld zł), co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, głównie w wyniku tej zmiany, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 17,6 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 31,4 mld zł i było wyższe od wykonania w tym samym okresie roku 2022 o 4,7 mld zł tj. ok 17,6%, wskazano dalej.

„Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 12,9 mld zł, w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 17,7 mld zł, głównie w wyniku wzrostu kosztów obsługi długu krajowego. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 17,9 mld zł, w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia” – czytamy także w informacji.

Mniej środków z Unii Europejskiej

Ministerstwo Finansów podało także, na co wydano mniej środków, niż pierwotnie zakładano.

„Ponadto, niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2,5 mld zł), co było spowodowane rozliczeniem nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za miesiąc marzec oraz rozliczeniem w styczniu br. korekty budżetu za 2022 r. przez pomniejszenie składki do UE za ten miesiąc. Po dziewięciu miesiącach 2023 r. zanotowano również niższe niż planowano wpłaty z tytułu należności celnych” – czytamy dalej.

Ministerstwo Finansów podało dziś, prezentując szacunkowe dane, że w budżecie państwa po wrześniu odnotowano 34,69 mld zł deficytu, tj. 37,7 proc. planu na cały rok. Miesiąc wcześniej deficyt wyniósł 16,61 mld zł. Dochody budżetu państwa po wrześniu wyniosły 417,99 mld, tj. 69,5 proc. planu na cały rok 2023 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 452,68 mld zł, tj. 65,3 proc. planu na br.

Czytaj też:
Pułapka na nowy rząd. Już w styczniu prezydent będzie mógł go rozwiązać
Czytaj też:
Zaskakujące słowa ministra Budy: Zastanawiam się, co dalej z Marcelinką

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / ISBNews