Prezydent podpisze ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Prezydent podpisze ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, przewidująca podwyższenie do 50 tys. euro gwarancji dla depozytów bankowych, zostanie podpisana - zapowiedział prezydent Lech Kaczyński.

Zaznaczył jednak, że nie zgadza się z wszystkimi zapisami ustawy, które -  jego zdaniem - ograniczają uprawnienia NBP. Nie wykluczył, że w tej sprawie wystąpi z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego.

"Ja tę ustawę pewnie podpiszę, ale będę miał odrębne wystąpienie w tej sprawie, ponieważ tutaj w sposób zręczny połączono rzeczy konieczne - czyli podwyższenie gwarancji - z rzeczami bardzo kontrowersyjnymi, czyli kolejnym ograniczeniem uprawnień NBP" - powiedział prezydent w Katowicach.

"Kiedy na czele NBP stał pan prof. Leszek Balcerowicz, to wszelkie naruszenia uprawnień tego banku były świętokradztwem. Jak teraz stoi kto inny, to te uprawnienia, przewidziane przez konstytucję, są stopniowo ograniczane" - dodał Lech Kaczyński.

Prezydent zapewnił, że podwyższone gwarancje depozytów bankowych na pewno wejdą w życie. Zasugerował jednak, że wraz z podpisaniem ustawy może wystąpić do  TK z pytaniem o zgodność z konstytucją "kolejnego ograniczenia uprawnień NBP (...)".

Zgodnie z nowelizacją, na którą składały się propozycje rządu i posłów, stuprocentowe gwarancje na sumę odpowiadającą 50 tys. euro dla depozytów bankowych będą obowiązywać bezterminowo i mają być wpisane do ustawy. Wcześniej Ministerstwo Finansów chciało, by kwota ta wynikała z rozporządzenia i  obowiązywała tylko w 2009 r.

Jak wynika z wyjaśnień MF, 50 tys. euro gwarancji ma dotyczyć jednej osoby i  ma być przypisane do depozytów w jednym banku. Jeżeli dana osoba miałaby na  przykład lokaty w dziesięciu bankach, na kwoty odpowiadające 50 tys. euro w  każdym, to w sumie otrzymałaby gwarancje na kwotę 500 tys. euro.

W przypadku posiadania kilku różnych depozytów w jednym banku, gwarancja objęłaby wszystkie te depozyty, ale tylko na łączną kwotę 50 tys. euro. Kwota gwarancji uległaby podwojeniu, jeżeli konto będzie przypisane np. do małżonków.

ND, PAP

 1

Czytaj także