GUS: w zeszłym roku PKB wzrosło o 4,8 procent

GUS: w zeszłym roku PKB wzrosło o 4,8 procent

Dodano:   /  Zmieniono: 
Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2008 roku o 4,8 proc. po wzroście o 6,7 proc. w 2007 roku. Inwestycje w tym czasie wzrosły o 7,9 proc., a popyt krajowy o 4,8 proc. - podał wstępne szacunki Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści prognozowali, że wzrost gospodarczy w całym ubiegłym roku wyniósł 4,9 proc. Prognozy wahały się od 4,7 proc. do 5,3 proc. Prognozy inwestycji wskazywały na ich wzrost w 2008 roku o 8,7 proc., a popytu krajowego na wzrost o 5,1 proc.

Poniżej poszczególne wskaźniki za 2008 rok według szacunków GUS w porównaniu do wyników z 2007 roku:

2008 2007

PKB 4,8 6,7

wartość dod. brutto 4,9 6,7 przemysł 3,7 7,7 budownictwo 11,3 15,6 usługi rynkowe 5,6 6,9

spożycie ogółem 4,0 5,3 spożycie indywidualne 5,4 5,2

akumulacja brutto 7,6 19,7 nakłady na śr. trwałe 7,9 19,3

popyt krajowy 4,8 7,3

W okresie styczeń-grudzień 2008 wydajność pracy w przemyśle była o 1,1 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2007 roku przy większym o 2,4 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 9,5 proc.

pap, keb

Pitbul: pies na polityków. Nowy portal rozrywkowy zaprasza!

Czytaj także

 0