Inwestycje UE: będą równi i równiejsi

Inwestycje UE: będą równi i równiejsi

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
W celu ułatwienia absorpcji unijnych funduszy Komisja Europejska chce, by Grecja i pięć innych najbardziej dotkniętych kryzysem krajów dokładało mniej niż dotychczas (nawet tylko 5 proc.) własnego wkładu do inwestycji realizowanych z budżetu UE.

- Ta propozycja jest swego rodzaju planem Marshalla dla uzdrowienia gospodarczego – oświadczył przewodniczący KE Jose Barroso. Komisja jest zdania, że świeże unijne środki wpompowane w  gospodarki państw odegrają ważną rolę dla wzrostu i konkurencyjności. Chodzi o 2,8 mld euro, w tym prawie 900 mln euro dla samej Grecji.

Dotyczy to pięciu państw, oprócz Grecji, które korzystały w ostatnim czasie z mechanizmów pomocy finansowej. Są to Irlandia i Portugalia, które korzystały z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej strefy euro, oraz trzy kraje, które otrzymały pomoc w ramach unijnego programu równowagi finansowej dla państw spoza strefy euro: Rumunia, Łotwa i Węgry.

- To propozycja neutralna budżetowo. Kwoty przyznane na poszczególne kraje w budżecie 2007-13 nie zmienią się. Tylko wymóg krajowego wkładu będzie mniejszy – stwierdził komisarz ds. polityki regionalnej Austriak Johannes Hahn. - Nie możemy żądać od tych państw cięć w budżetach i jednocześnie wymagać od nich wciąż tego samego wkładu do dofinansowania projektów – oświadczył Hahn. Jego zdaniem, zmniejszenie wkładu narodowego pozwoli na  realizację tych projektów, które z braku wystarczających środków krajowych znajdowały się w stanie tzw. uśpienia i miały marne szanse na  realizację.

Propozycja KE zakłada, że dla tych sześciu państw wkład unijny w  realizację projektów z funduszu spójności, rozwoju regionalnego, rozwoju obszarów wiejskich oraz z funduszu na rybołówstwo wzrośnie do  maksymalnie 95 proc. (obecnie wynosi on około 70-85 proc.). KE liczy, że jej propozycja – po akceptacji przez Parlament Europejski i Radę UE - wejdzie w życie pod koniec roku. To  uprzywilejowane traktowanie ma być czasowe – do zakończenia otrzymywania przez dany kraj pomocy w ramach programów wsparcia finansowego.

zew, PAP