Kaczyński: projekt budżetu? Do poprawy

Kaczyński: projekt budżetu? Do poprawy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jarosław Kaczyński (fot. materiały prasowe) 
PiS chce zgłosić dużą liczbę poprawek podczas drugiego czytania projektu budżetu na 2012 rok. Mają one dotyczyć głównie sfery polityki społecznej, m.in. zwiększenia subwencji oświatowej dla samorządów.

- Jest ich (propozycji poprawek do budżetu - red.) duża ilość i są zarówno ogólne odnoszące się do całości, jak i szczegółowe odnoszące się do poszczególnych inwestycji i sytuacji w poszczególnych województwach - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wiceprezes PiS Beata Szydło oceniła, że istotniejsze są poprawki ogólne, które klub PiS zgłaszał na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych, a zostały odrzucone.

Poprawki, które będą proponowane przez PiS - jak powiedziała Szydło -  dotyczą m.in. zwiększenia subwencji oświatowej dla samorządów, zwiększenia środków na pomoc kombatantom, osobom bezrobotnym i  przeznaczenia środków na tworzenie gabinetów medycznych w szkołach. - To są poprawki, które w żaden sposób nie doprowadzają do  destabilizacji budżetu, ale poprawiają to, co proponuje minister finansów Jacek Rostowski - uważa posłanka PiS. - Nie może być tak, że  budżet na 2012 rok poza tym, że zakłada znaczny wzrost wydatków na  obsługę długu czy na KRRiT, zabiera środki z wrażliwych obszarów, jak pomoc społeczna i uszczupla środki inwestycyjne - dodała Szydło.

Projekt tegorocznego budżetu pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Podczas jej prac poparcia nie uzyskała poprawka PiS, która miała przeznaczyć 466,1 mln zł na rezerwę celową związaną z  budową drogi S7 w okolicach Jędrzejowa w woj. świętokrzyskim. Pieniądze te miałyby pochodzić ze zmniejszenia funduszy na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków unijnych. Projekt dopuszcza deficyt w wysokości 35 mld zł, a deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 4,5 mld zł. Wydatki budżetu państwa mają wynieść nie więcej niż 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł. Dochody podatkowe mają być wyższe o 7 proc. niż zaplanowano na 2011 r. i  wyniosą 264,8 mld zł.

Projekt przewiduje zamrożenie płac w państwowej sferze budżetowej i  waloryzację od marca 2012 r. świadczeń emerytalno-rentowych o 4,8 proc. We wrześniu 2012 r. podwyżkę w wysokości 3,8 proc. dostaną nauczyciele. Rząd założył, przyjmując projekt, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 proc., inflacja 2,8 proc., a bezrobocie na koniec 2012 r. sięgnie 12,3 proc.

eb, pap