GUS: Cudzoziemcy zostawili w Polsce 7,7 mld zł

GUS: Cudzoziemcy zostawili w Polsce 7,7 mld zł

Dodano:   /  Zmieniono: 2
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
W I kwartale 2014 r. szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców wyniosła około 7,7 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski – 4,6 mld zł - podaje Główny Urząd Statystyczny.
Z ogółu wydatków cudzoziemców 57,9 proc. przypadło na osoby przekraczające wewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, 26,8 proc. – zewnętrzną granicę lądową UE, 14,1 proc. granicę powietrzną i 1,2 proc. morską.

Najwyższe wydatki w Polsce, biorąc pod uwagę lądową granicę Polski, ponieśli cudzoziemcy przekraczający granicę z Niemcami (53,1proc. ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających lądową granicę Polski w I kwartale 2014 r.), następnie granicę z Ukrainą (16,9proc.), Białorusią (11,3proc.), Czechami (6,3proc.), Słowacją (5,5proc.), Rosją (3,5proc.) i Litwą (3,4proc.).

W przypadku mieszkańców Polski, rozpatrując lądową granicę kraju, najwyższe wydatki ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (57proc. ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w I kwartale 2014 r.), następnie Czechami (24,7proc.), Słowacją (11proc.), Rosją (3,2proc.), Litwą (2proc.), Ukrainą (1,4proc.) i Białorusią (0,6proc.).

Szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców przekraczających polski odcinek zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w I kwartale 2014 r. ukształtowała się na poziomie ok. 2,1 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski przekraczających ten odcinek granicy – 181,2 mln zł. Kwoty te były wyższe niż w analogicznym okresie 2013 r. odpowiednio o 24,9proc. i o 7,6proc.. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki cudzoziemców były niższe o 9,9proc., natomiast Polaków wyższe o 10,9proc..

W I kwartale 2014 r. cudzoziemcy przekraczający granicę polsko-ukraińską ponieśli w Polsce wydatki o 19,3proc. niższe niż w poprzednim kwartale, zaś Polacy przekraczający tę granicę o 2,2proc. wyższe. W odniesieniu do analogicznego okresu 2013 r. wydatki cudzoziemców były wyższe o 34,2proc., natomiast Polaków – niższe o 11,2proc.. Z kolei w przypadku granicy polsko-białoruskiej wydatki cudzoziemców w porównaniu z poprzednim kwartałem były niższe o 0,2proc., a Polaków wyższe o 16,7proc.. W odniesieniu do I kwartału 2013 r. wydatki cudzoziemców były wyższe o 2,3proc., a Polaków – o 16,7proc. W przypadku granicy z Rosją odnotowano wzrost wydatków zarówno cudzoziemców jak i Polaków, w stosunku do poprzedniego kwartału odpowiednio o 20,3proc. i 13,9proc., natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego – odpowiednio o 100,5proc. (dwukrotny) i o 16,2proc.

GUS
 2

Czytaj także